Të nderuar lexues!
Agjencia e Akreditimit është riorganizuar në Agjencia e Sigurimit të Cilësisë në Arsimin e Lartë, ASCAL. Po ashtu është ndryshuar edhe faqja zyrtare e institucionit. Së shpejti faqja aktuale www.aaal.edu.al do të mbyllet dhe i gjithë informacioni në lidhje me ASCAL do të publikohet në faqen e re www.ascal.al
Faleminderit për mirëkuptimin.

Kliko për të vazhduar
Institucionet Private

ShLUJ "Justicia"
Adresa: Bulevardi Zogu i Parë, Tiranë
Tel/Fax: +355 4 22 68322
Email: Kjo adresë emaili po mbrohet nga spambotet. Të duhet aktivizimi i JavaScript për me e pa.
Website: www.universitetijusticia.com
Dokument licensimi: VKM Nr. 671, datë 27.9.2006
Dokument akreditimi: UMASh Nr. 200, datë 09.04.2010
Statusi aktual i akreditimit: I akredituar

Programet e Studimit

Programet e ciklit të parë

Nr. Programi Informacion
1 Bachelor 4 vjet Drejtësi Njësia: Fakulteti Juridik
Licensimi: VKM Nr. 671 date 27.09.2006
Dokument Riorganizimi: UMASh Nr. 103, datë 24.04.2009
Dokument akreditimi: Urdhër Nr. 200, datë 09.04.2010
2 Bachelor Drejtësi Njësia: Fakulteti Juridik
Licensimi: UMASh Nr. 103, datë 24.04.2009
Dokument akreditimi: UMASh Nr. 200, datë 09.04.2010
3 Bachelor Studime për Zhvillim Human dhe Familjen Njësia: Fakulteti i Shkencave Humane të Zbatuara dhe Edukimit
Licensimi: UMASh Nr. 485, datë 03.10.2011

Programet e ciklit të dytë

Nr. Programi Informacion
1 Master profesional Jurist në Administratë Njësia: Fakulteti Juridik
Licensimi: UMASh Nr. 485, datë 03.10.2011
2 Master profesional E Drejtë Private, me profile: a. E Drejtë Biznesi; b. E Drejtë Tregtare Njësia: Fakulteti Juridik
Licensimi: UMASh Nr. 485, datë 03.10.2011
3 Master i shkencave E Drejtë Penale dhe Shkencat Penale Njësia: Fakulteti Juridik
Licensimi: UMASh Nr. 485, datë 03.10.2011
4 Master i shkencave E Drejtë Publike dhe Politikat Publike Njësia: Fakulteti Juridik
Licensimi: UMASh Nr. 485, datë 03.10.2011
5 Master i shkencave Studime në të Drejtën Europiane Njësia: Fakulteti Juridik
Licensimi: UMASh Nr. 485, datë 03.10.2011
6 Master i shkencave E Drejtë Civile Njësia: Fakulteti Juridik
Licensimi: UMASh Nr. 485, datë 03.10.2011
7 Master i shkencave Mësuesi në Drejtim dhe Administrim Arsimi Njësia: Fakulteti Juridik
Licensimi: UMASh Nr. 382, datë 05.08.2011

Programet e ciklit të tretë

Nr. Programi Informacion

Dokumentacioni

Vendime të Këshillit të Ministrave

media

Urdhëra të Ministrit të Arsimit dhe Sportit

media

Vendime të Këshillit të Akreditimit

Raporte të Vlerësimit të Jashtëm