Të nderuar lexues!
Agjencia e Akreditimit është riorganizuar në Agjencia e Sigurimit të Cilësisë në Arsimin e Lartë, ASCAL. Po ashtu është ndryshuar edhe faqja zyrtare e institucionit. Së shpejti faqja aktuale www.aaal.edu.al do të mbyllet dhe i gjithë informacioni në lidhje me ASCAL do të publikohet në faqen e re www.ascal.al
Faleminderit për mirëkuptimin.

Kliko për të vazhduar
Institucionet Private

ShLUJ "Justicia"
Adresa: Bulevardi Zogu i Parë, Tiranë
Tel/Fax: +355 4 22 68322
Email: Kjo adresë emaili po mbrohet nga spambotet. Të duhet aktivizimi i JavaScript për me e pa.
Website: www.universitetijusticia.com
Dokument licensimi: VKM Nr. 671, datë 27.9.2006
Dokument akreditimi: UMASh Nr. 200, datë 09.04.2010
Statusi aktual i akreditimit: I akredituar

Programet e Studimit

Programet e ciklit të parë

Nr. Programi Informacion
1 Bachelor 4 vjet Drejtësi Njësia: Fakulteti Juridik
Licensimi: VKM Nr. 671 date 27.09.2006
Dokument Riorganizimi: UMASh Nr. 103, datë 24.04.2009
Dokument akreditimi: Urdhër Nr. 200, datë 09.04.2010
2 Bachelor Drejtësi Njësia: Fakulteti Juridik
Licensimi: UMASh Nr. 103, datë 24.04.2009
Dokument akreditimi: UMASh Nr. 200, datë 09.04.2010
3 Bachelor Studime për Zhvillim Human dhe Familjen Njësia: Fakulteti i Shkencave Humane të Zbatuara dhe Edukimit
Licensimi: UMASh Nr. 485, datë 03.10.2011

Programet e ciklit të dytë

Nr. Programi Informacion
1 Master profesional Jurist në Administratë Njësia: Fakulteti Juridik
Licensimi: UMASh Nr. 485, datë 03.10.2011
2 Master profesional E Drejtë Private, me profile: a. E Drejtë Biznesi; b. E Drejtë Tregtare Njësia: Fakulteti Juridik
Licensimi: UMASh Nr. 485, datë 03.10.2011
3 Master i shkencave E Drejtë Penale dhe Shkencat Penale Njësia: Fakulteti Juridik
Licensimi: UMASh Nr. 485, datë 03.10.2011
4 Master i shkencave E Drejtë Publike dhe Politikat Publike Njësia: Fakulteti Juridik
Licensimi: UMASh Nr. 485, datë 03.10.2011
5 Master i shkencave Studime në të Drejtën Europiane Njësia: Fakulteti Juridik
Licensimi: UMASh Nr. 485, datë 03.10.2011
6 Master i shkencave E Drejtë Civile Njësia: Fakulteti Juridik
Licensimi: UMASh Nr. 485, datë 03.10.2011
7 Master i shkencave Mësuesi në Drejtim dhe Administrim Arsimi Njësia: Fakulteti Juridik
Licensimi: UMASh Nr. 382, datë 05.08.2011

Programet e ciklit të tretë

Nr. Programi Informacion

Dokumentacioni

Vendime të Këshillit të Ministrave

media

Urdhëra të Ministrit të Arsimit dhe Sportit

media

Raporte të Vlerësimit të Jashtëm