Të nderuar lexues!
Agjencia e Akreditimit është riorganizuar në Agjencia e Sigurimit të Cilësisë në Arsimin e Lartë, ASCAL. Po ashtu është ndryshuar edhe faqja zyrtare e institucionit. Së shpejti faqja aktuale www.aaal.edu.al do të mbyllet dhe i gjithë informacioni në lidhje me ASCAL do të publikohet në faqen e re www.ascal.al
Faleminderit për mirëkuptimin.

Kliko për të vazhduar
Institucionet Private

Kolegji Universitar "Qiriazi"
Adresa: Kodër Kamëz, Tiranë
Tel/Fax: +355 047200844
Email: Kjo adresë emaili po mbrohet nga spambotet. Të duhet aktivizimi i JavaScript për me e pa.
Website: www.qiriazi.edu.al
Dokument licensimi: VKM Nr. 274, datë 10.05.2006
Dokument akreditimi: UMASh Nr. 369, datë 12.11.2009
Statusi aktual i akreditimit: I pa akredituar

Programet e Studimit

Programet e ciklit të parë

Nr. Programi Informacion
1 Bachelor 4 vjet Drejtues Finance Njësia: Fakulteti i Ekonomisë
Licensimi: VKM Nr. 274, datë 10.05.2006
Dokument akreditimi: UMASh Nr. 369, datë 12.11.2009
2 Bachelor 4 vjet Menaxhim Biznesi Njësia: Fakulteti i Ekonomisë
Licensimi: VKM Nr. 274, datë 10.05.2006
Dokument akreditimi: UMASh Nr. 369, datë 12.11.2009
3 Bachelor 4 vjet Drejtues Kontabiliteti Njësia: Fakulteti i Ekonomisë
Licensimi: VKM Nr. 274, datë 10.05.2006
4 Bachelor 4 vjet Menaxhim Biznesi Njësia: Fakulteti i Ekonomisë
Licensimi: VKM Nr. 274, datë 10.05.2006
Dokument akreditimi: UMASh Nr. 369, datë 12.11.2009
5 Bachelor 4 vjet Drejtues Finance Njësia: Fakulteti i Ekonomisë
Licensimi: VKM Nr. 274, datë 10.05.2006
Dokument akreditimi: UMASh Nr. 369, datë 12.11.2009
6 Bachelor 4 vjet Drejtues Kontabiliteti Njësia: Fakulteti i Ekonomisë
Licensimi: VKM Nr. 274, datë 10.05.2006
7 Bachelor E Drejtë Biznesi Njësia: Fakulteti i Drejtësisë
Licensimi: VKM Nr. 258, datë 27.02.2008
Dokument akreditimi: UMASh Nr. 369, datë 12.11.2009
8 Bachelor Administrim Publik Njësia: Fakulteti i Ekonomisë
Licensimi: VKM Nr. 258, datë 27.02.2008
Dokument akreditimi: UMASh Nr. 369, datë 12.11.2009
9 Bachelor Bankë dhe Institucione Financiare Njësia: Fakulteti i Ekonomisë
Licensimi: VKM Nr. 258, datë 27.02.2008
Dokument akreditimi: UMASh Nr. 369, datë 12.11.2009
10 Bachelor Marketing Njësia: Fakulteti i Ekonomisë
Licensimi: VKM Nr. 258, datë 27.02.2008
Dokument akreditimi: UMASh Nr. 369, datë 12.11.2009
11 Bachelor Turizëm Njësia: Fakulteti i Ekonomisë
Licensimi: VKM Nr. 258, datë 27.02.2008

Programet e ciklit të dytë

Nr. Programi Informacion
1 Master profesional Jurist me drejtim biznesi Njësia: Fakulteti i Drejtësisë
Licensimi: UMASH Nr. 589, datë 07.12.2011
2 Master profesional Administrim Biznesi Njësia: Fakulteti i Ekonomisë
Licensimi: UMASh Nr. 476, datë 28.09.2011
3 Master profesional Kontabilitet Njësia: Fakulteti i Ekonomisë
Licensimi: UMASh Nr. 476, datë 28.09.2011
4 Master profesional Financë Njësia: Fakulteti i Ekonomisë
Licensimi: UMASh Nr. 476, datë 28.09.2011
5 Master profesional Marketing Njësia: Fakulteti i Ekonomisë
Licensimi: UMASh Nr. 476, datë 28.09.2011
6 Master profesional Administrim Publik Njësia: Fakulteti i Ekonomisë
Licensimi: UMASh Nr. 476, datë 28.09.2011
7 Master i shkencave E Drejtë Civile dhe Tregëtare Njësia: Fakulteti i Drejtësisë
Licensimi: UMASh Nr. 302, datë 25.07.2012
8 Master i shkencave Financë Njësia: Fakulteti i Ekonomisë
Licensimi: UMASh Nr. 46, datë 09.02.2012
9 Master i shkencave E Drejtë Publike Administrative Njësia: Fakulteti i Drejtësisë
Licensimi: UMASh Nr. 302, datë 25.07.2012
10 Master i shkencave E Drejtë Penale Njësia: Fakulteti i Drejtësisë
Licensimi: UMASh Nr. 302, datë 25.07.2012
11 Master i shkencave Kontabilitet Njësia: Fakulteti i Ekonomisë
Licensimi: UMASh Nr. 46, datë 09.02.2012
12 Master i shkencave Administrim Biznesi Njësia: Fakulteti i Ekonomisë
Licensimi: UMASh Nr. 46, datë 09.02.2012
13 MNP Financë Njësia: Fakulteti i Ekonomisë
Licensimi: VKM Nr. 175, datë 19.02.2009
14 MNP Kontabilitet Njësia: Fakulteti i Ekonomisë
Licensimi: VKM Nr. 175, datë 19.02.2009
15 MNP Administrim Publik Njësia: Fakulteti i Ekonomisë
Licensimi: VKM Nr. 175, datë 19.02.2009

Programet e ciklit të tretë

Nr. Programi Informacion

Dokumentacioni

Vendime të Këshillit të Ministrave

media

Urdhëra të Ministrit të Arsimit dhe Sportit

media

Vendime të Këshillit të Akreditimit

Raporte të Vlerësimit të Jashtëm

  • VKA Nr. 44 datë 02.10.2009
  • VKA Nr. 89 datë 03.09.2010
  • VKA Nr. 272 datë 04.11.2011
  • VKA Nr. 284, datë 20.12.2011
  • VKA Nr. 290 datë 20.12.2011
  • VKA Nr. 341, datë 08.06.2012