Të nderuar lexues!
Agjencia e Akreditimit është riorganizuar në Agjencia e Sigurimit të Cilësisë në Arsimin e Lartë, ASCAL. Po ashtu është ndryshuar edhe faqja zyrtare e institucionit. Së shpejti faqja aktuale www.aaal.edu.al do të mbyllet dhe i gjithë informacioni në lidhje me ASCAL do të publikohet në faqen e re www.ascal.al
Faleminderit për mirëkuptimin.

Kliko për të vazhduar
Institucionet Private

Kolegji Universitar "Qiriazi"
Adresa: Kodër Kamëz, Tiranë
Tel/Fax: +355 047200844
Email: Kjo adresë emaili po mbrohet nga spambotet. Të duhet aktivizimi i JavaScript për me e pa.
Website: www.qiriazi.edu.al
Dokument licensimi: VKM Nr. 274, datë 10.05.2006
Dokument akreditimi: UMASh Nr. 369, datë 12.11.2009
Statusi aktual i akreditimit: I pa akredituar

Programet e Studimit

Programet e ciklit të parë

Nr. Programi Informacion
1 Bachelor 4 vjet Drejtues Finance Njësia: Fakulteti i Ekonomisë
Licensimi: VKM Nr. 274, datë 10.05.2006
Dokument akreditimi: UMASh Nr. 369, datë 12.11.2009
2 Bachelor 4 vjet Menaxhim Biznesi Njësia: Fakulteti i Ekonomisë
Licensimi: VKM Nr. 274, datë 10.05.2006
Dokument akreditimi: UMASh Nr. 369, datë 12.11.2009
3 Bachelor 4 vjet Drejtues Kontabiliteti Njësia: Fakulteti i Ekonomisë
Licensimi: VKM Nr. 274, datë 10.05.2006
4 Bachelor 4 vjet Menaxhim Biznesi Njësia: Fakulteti i Ekonomisë
Licensimi: VKM Nr. 274, datë 10.05.2006
Dokument akreditimi: UMASh Nr. 369, datë 12.11.2009
5 Bachelor 4 vjet Drejtues Finance Njësia: Fakulteti i Ekonomisë
Licensimi: VKM Nr. 274, datë 10.05.2006
Dokument akreditimi: UMASh Nr. 369, datë 12.11.2009
6 Bachelor 4 vjet Drejtues Kontabiliteti Njësia: Fakulteti i Ekonomisë
Licensimi: VKM Nr. 274, datë 10.05.2006
7 Bachelor E Drejtë Biznesi Njësia: Fakulteti i Drejtësisë
Licensimi: VKM Nr. 258, datë 27.02.2008
Dokument akreditimi: UMASh Nr. 369, datë 12.11.2009
8 Bachelor Administrim Publik Njësia: Fakulteti i Ekonomisë
Licensimi: VKM Nr. 258, datë 27.02.2008
Dokument akreditimi: UMASh Nr. 369, datë 12.11.2009
9 Bachelor Bankë dhe Institucione Financiare Njësia: Fakulteti i Ekonomisë
Licensimi: VKM Nr. 258, datë 27.02.2008
Dokument akreditimi: UMASh Nr. 369, datë 12.11.2009
10 Bachelor Marketing Njësia: Fakulteti i Ekonomisë
Licensimi: VKM Nr. 258, datë 27.02.2008
Dokument akreditimi: UMASh Nr. 369, datë 12.11.2009
11 Bachelor Turizëm Njësia: Fakulteti i Ekonomisë
Licensimi: VKM Nr. 258, datë 27.02.2008

Programet e ciklit të dytë

Nr. Programi Informacion
1 Master profesional Jurist me drejtim biznesi Njësia: Fakulteti i Drejtësisë
Licensimi: UMASH Nr. 589, datë 07.12.2011
2 Master profesional Administrim Biznesi Njësia: Fakulteti i Ekonomisë
Licensimi: UMASh Nr. 476, datë 28.09.2011
3 Master profesional Kontabilitet Njësia: Fakulteti i Ekonomisë
Licensimi: UMASh Nr. 476, datë 28.09.2011
4 Master profesional Financë Njësia: Fakulteti i Ekonomisë
Licensimi: UMASh Nr. 476, datë 28.09.2011
5 Master profesional Marketing Njësia: Fakulteti i Ekonomisë
Licensimi: UMASh Nr. 476, datë 28.09.2011
6 Master profesional Administrim Publik Njësia: Fakulteti i Ekonomisë
Licensimi: UMASh Nr. 476, datë 28.09.2011
7 Master i shkencave E Drejtë Civile dhe Tregëtare Njësia: Fakulteti i Drejtësisë
Licensimi: UMASh Nr. 302, datë 25.07.2012
8 Master i shkencave Financë Njësia: Fakulteti i Ekonomisë
Licensimi: UMASh Nr. 46, datë 09.02.2012
9 Master i shkencave E Drejtë Publike Administrative Njësia: Fakulteti i Drejtësisë
Licensimi: UMASh Nr. 302, datë 25.07.2012
10 Master i shkencave E Drejtë Penale Njësia: Fakulteti i Drejtësisë
Licensimi: UMASh Nr. 302, datë 25.07.2012
11 Master i shkencave Kontabilitet Njësia: Fakulteti i Ekonomisë
Licensimi: UMASh Nr. 46, datë 09.02.2012
12 Master i shkencave Administrim Biznesi Njësia: Fakulteti i Ekonomisë
Licensimi: UMASh Nr. 46, datë 09.02.2012
13 MNP Financë Njësia: Fakulteti i Ekonomisë
Licensimi: VKM Nr. 175, datë 19.02.2009
14 MNP Kontabilitet Njësia: Fakulteti i Ekonomisë
Licensimi: VKM Nr. 175, datë 19.02.2009
15 MNP Administrim Publik Njësia: Fakulteti i Ekonomisë
Licensimi: VKM Nr. 175, datë 19.02.2009

Programet e ciklit të tretë

Nr. Programi Informacion

Dokumentacioni

Vendime të Këshillit të Ministrave

media

Urdhëra të Ministrit të Arsimit dhe Sportit

media

Raporte të Vlerësimit të Jashtëm

  • VKA Nr. 44 datë 02.10.2009
  • VKA Nr. 89 datë 03.09.2010
  • VKA Nr. 272 datë 04.11.2011
  • VKA Nr. 284, datë 20.12.2011
  • VKA Nr. 290 datë 20.12.2011
  • VKA Nr. 341, datë 08.06.2012