Të nderuar lexues!
Agjencia e Akreditimit është riorganizuar në Agjencia e Sigurimit të Cilësisë në Arsimin e Lartë, ASCAL. Po ashtu është ndryshuar edhe faqja zyrtare e institucionit. Së shpejti faqja aktuale www.aaal.edu.al do të mbyllet dhe i gjithë informacioni në lidhje me ASCAL do të publikohet në faqen e re www.ascal.al
Faleminderit për mirëkuptimin.

Kliko për të vazhduar

Institucionet Private

logo Shkolla e Lartë Private "Universiteti Justiniani I"

Adresa: Blv. Zogu I, Tiranë
Tel/Fax: +35542225280
Email:Kjo adresë emaili po mbrohet nga spambotet. Të duhet aktivizimi i JavaScript për me e pa.
Website:www.justinianiipare.com

I hiqet licensa me vendim të Këshillit te Ministrave Nr. 539, datë 06.08.2014
Informacion i publikuar në lidhje me këtë Institucion paraqet gjendjen e tij deri në fund të vitit 2013. APAAL

Shkolla e Lartë Private "Universiteti Justiniani I" është një institucion privat i arsimit të lartë i liçensuar me vendim të Këshillit të Ministrave, VKM Nr.156, datë 15.3.2006pdf. Ky institucion ofron programe studimi në dy cikle (kliko Programet e studimit). Ka të akredituar institucionalisht Fakultetin e Drejtësisë me Urdhër të Ministrit të Arsimit dhe Shkencës Nr.228, datë 22.07.2009pdf. Ka të akredituar dhe në proces akreditimi këto programe studimi (kliko Akreditimi)

Organigrama

Organigrama

Shkolla e Lartë Private "Universiteti Justiniani I" ka dy fakultete
1. Fakulteti Drejtesisë
2. Fakulteti i Diplomacisë

Organigrama

Programet e studimit

Programit
Cikli i Studimit Informacion 
Drejtësi Bachelorpdf Liçensimi: VKM Nr. 156, datë 15.3.2006pdf
Akreditimi: Urdhër Nr.228, datë 22.07.2009pdf
Diplomaci Bachelor Liçensimi: VKM Nr.174, datë 19.2.2009pdf
Akreditimi: Urdhër Nr. 270, datë 29.06.2012pdf
Jurist Administrate Master profesional Liçensimi: VKM Nr.174, datë 19.2.2009pdf
Akreditimi: 
E Drejtë Civile Master profesional Liçensimi: VKM Nr.319, datë 05.05.2010pdf
Akreditimi: Urdhër Nr.400, datë 17.08.2011pdf
E Drejtë Publike Master profesional Liçensimi: VKM Nr.319, datë 05.05.2010pdf
Akreditimi: Urdhër Nr.400, datë 17.08.2011pdf
Drejtësi Master shkencor Liçensimi: VKM Nr.174, datë 19.2.2009pdf
Akreditimi: Urdhër Nr.386, datë 23.07.2010pdf
Shkenca Juridiko-Penale Master profesional Liçensimi: VKM Nr.562, datë 28.5.2009pdf
Akreditimi: Urdhër Nr.386, datë 23.07.2010pdf

Stafi akademik

Stafi akademik


Për më shumë informacion kliko

Akreditimi

Akreditim 2008 - 2009

Lloji i aktivitetitAktivitetet e zhvilluara

Aplikimi për akreditim

Më 28.04.2008 

Akreditim për IAL/Programet

Kërkesë për Akreditimin e programeve të Studimit:
1.DIND Jurist
2.DNP Drejtësi

Vendimi i KA

VKA Nr. 17 datë 19.06.2009web 

Urdhëri Ministrit të Arsimit dhe Shkencës

Urdhër i Ministrit Nr. 225, datë 27.04.2010 

Akreditim 2009 - 2010

Lloji i aktivitetitAktivitetet e zhvilluara

Aplikimi për akreditim

Më datë10.11.2009 

Akreditim për IAL/Programet

Kërkesë për Akreditimin e Programeve të Studimit
1. DND. Drejtësi
2. MND. Shkencat Penalo-Juridike 

Vendimi i KA

VKA Nr. 85 datë 18.06.2010web 

Urdhëri Ministrit të Arsimit dhe Shkencës

Urdhër Nr. 386, datë 23.07.2010pdf

Akreditim 2010 - 2011

Lloji i aktivitetitAktivitetet e zhvilluara

Aplikimi për akreditim

Më datë 28.12.2010

Akreditim për IAL/Programet

Kërkesë për Akreditimin e Programeve të Studimit:
1. Mp. E Drejtë Publike
2. Mp. E Drejtë Civile

Vendimi i KA

VKA Nr.225 datë 29.07.2011web 

Urdhëri Ministrit të Arsimit dhe Shkencës

Urdhër Nr. 400, datë 17.08.2011pdf

Akreditim 2011 - 2012

Lloji i aktivitetitAktivitetet e zhvilluara

Aplikimi për akreditim

Më datë 27.10.2011

Akreditim për IAL/Programet

Kërkese për Akreditimin e Programit të Studimit:
1. Bsc Diplomaci 

Vendimi i KA

VKA Nr.335 datë 08.06.2012 

Urdhëri Ministrit të Arsimit dhe Shkencës

Urdhër i Ministrit Nr. 270, datë 29.06.2012pdf

Rankimi dhe analiza

Lloji i aktivitetitRanking dhe Analiza 2011Ranking dhe Analiza 2012
Formulari i aplikimit    
Fushat/Programet e studimit     
Komente e IAL per pytesoret    
Vizita ne IAL    
Pytesoret e plotesuar    
Analiza e te dhenave    
Komente te Institucionit    
Rezultatet perfundimtare per IAL    
Analiza SëOT per institucionin    

Studentët

Studentet


Të dhënat do hidhen së shpejti.

Kërkimi shkencor

Kërkimi shkencor


Të dhënat do hidhen së shpejti.

Dokumente

Vendime të Këshillit të Ministrave

 • VKM Nr. 156, datë 15.3.2006pdf
 • VKM Nr. 174, datë 19.2.2009pdf
 • VKM Nr. 562, datë 28.5.2009pdf
 • VKM Nr. 319, datë 05.05.2010pdf

Urdhëra të Ministrit të Arsimit dhe Sportit

 • Urdhër Nr. 228, datë 22.07.2009pdf
 • Urdhër Nr. 372, datë 13.11.2009pdf
 • Urdhër Nr. 386, datë 23.07.2010pdf
 • Urdhër Nr. 400, datë 17.08.2011pdf
 • Urdhër Nr. 270, datë 29.06.2012pdf

Vendime të Këshillit të Akreditimit

 • VKA Nr. 17 datë 19.06.2009web
 • VKA Nr. 30 datë 20.07.2009web
 • VKA Nr. 85 datë 18.06.2010web
 • VKA Nr. 225 datë 29.07.2011web
 • VKA Nr. 335, datë 08.06.2012web

Raporte të Vlerësimit të Jashtëm

 • RVJ Bsc Diplomaci Maj 2012pdf