Të nderuar lexues!
Agjencia e Akreditimit është riorganizuar në Agjencia e Sigurimit të Cilësisë në Arsimin e Lartë, ASCAL. Po ashtu është ndryshuar edhe faqja zyrtare e institucionit. Së shpejti faqja aktuale www.aaal.edu.al do të mbyllet dhe i gjithë informacioni në lidhje me ASCAL do të publikohet në faqen e re www.ascal.al
Faleminderit për mirëkuptimin.

Kliko për të vazhduar
Institucionet Private

Shkolla e lartë universitare, jopublike, "Universiteti "Marin Barleti
Adresa: Rr. Sami Frashëri, Nr 41, Tiranë
Tel/Fax: +355 04 2430 333
Email: Kjo adresë emaili po mbrohet nga spambotet. Të duhet aktivizimi i JavaScript për me e pa.
Website: www.umb.edu.al
Dokument licensimi: VKM Nr. 571, datë 12.08.2005
Dokument akreditimi: Urdhër Nr. 288, datë 04.09.2009
Statusi aktual i akreditimit: Në proces akreditimi

Programet e Studimit

Programet e ciklit të parë

Nr. Programi Informacion
1 Bachelor 4 vjet Drejtësi Njësia: Fakulteti i Drejtësisë dhe Shkencave Sociale e Politike
Licensimi: Shkresë Nr. 2365 prot, datë 12.04.2006
Dokument akreditimi: UMASh Nr. 288, datë 04.09.2009
2 Bachelor Menaxhim Biznesi Njësia: Fakulteti i Shkencave të Aplikuara dhe Ekonomisë
Licensimi: Shkresë MASh 2365 prot, datë 12/04/2006
Dokument akreditimi: UMAS Nr. 554, datë 23.11.2016
3 Bachelor Shkenca Politike Njësia: Fakulteti i Drejtësisë dhe Shkencave Sociale e Politike
Licensimi: Shkresë MASh Nr. 2365 prot, datë 12/04/2006
Dokument akreditimi: UMAS Nr. 561, datë 30.11.2016
4 Bachelor Psikologji Njësia: Fakulteti i Drejtësisë dhe Shkencave Sociale e Politike
Licensimi: Shkresë MASh Nr. 2365 prot, datë 12/04/2006
Dokument akreditimi: UMASh Nr. 337, datë 16.08.2013
5 Bachelor Edukim Fizik dhe Sporte Njësia: Fakulteti i Drejtësisë dhe Shkencave Sociale e Politike
Licensimi: UMASh Nr. 535, datë 07.11.2012
Dokument akreditimi: UMAS Nr. 436, datë 12.11.2015
6 Bachelor Informatikë e Aplikuar Njësia: Fakulteti i Shkencave të Aplikuara dhe Ekonomisë
Licensimi: UMASh Nr. 549, datë 11.11.2011
Dokument akreditimi: UMAS Nr. 350, datë 21.09.2015
7 Bachelor Administrim Biznesi Njësia: Fakulteti i Shkencave të Aplikuara dhe Ekonomisë
Licensimi: UMASh Nr. 549, datë 11.11.2011
Dokument akreditimi: UMAS Nr. 343, datë 17.09.2015
8 Bachelor Drejtësi Njësia: Fakulteti i Drejtësisë dhe Shkencave Sociale e Politike
Licensimi: Shkresë MASh 2365 prot, datë 12/04/2006
Dokument akreditimi: UMASh Nr. 337 datë 16.08.2013
9 Bachelor Shkenca Politike Njësia: Fakulteti i Drejtësisë dhe Shkencave Sociale e Politike
Licensimi: Shkresë MASh Nr. 2365 prot, datë 12/04/2006
Dokument akreditimi: UMAS Nr. 561, datë 30.11.2016
10 Bachelor Menaxhim Biznesi Njësia: Fakulteti i Shkencave të Aplikuara dhe Ekonomisë
Licensimi: Shkresë MASh 2365 prot, datë 12/04/2006
Dokument akreditimi: UMAS Nr. 554, datë 23.11.2016
11 Bachelor Drejtësi Njësia: Fakulteti i Drejtësisë dhe Shkencave Sociale e Politike
Licensimi: Shkresë MASh Nr. 2365 prot, datë 12.04.2006
Dokument akreditimi: UMASh Nr. 337 datë 16.08.2013
12 Bachelor Psikologji Njësia: Fakulteti i Drejtësisë dhe Shkencave Sociale e Politike
Licensimi: Shkresë MASh Nr. 2365 prot, datë 12/04/2006
Dokument akreditimi: UMAS Nr. 337, datë 16.08.2013
13 Bachelor Financë Kontabilitet Njësia: Fakulteti i Shkencave të Aplikuara dhe Ekonomisë
Licensimi: Shkresë MASh 2365 prot, datë 12.04.2006
Dokument akreditimi: UMAS Nr. 605, datë 22.12.2016
14 Bachelor Financë Kontabilitet Njësia: Fakulteti i Shkencave të Aplikuara dhe Ekonomisë
Licensimi: Shkresë MASh Nr. 2365 prot, datë 12.04.2006
Dokument akreditimi: UMAS Nr. 605, datë 22.12.2016
15 Bachelor Financë, Bankë, Sigurime Njësia: Fakulteti i Shkencave të Aplikuara dhe Ekonomisë
Licensimi: UMASh Nr. 394, date 06.10.2014
16 Bachelor Kontabilitet, Auditim, Taksa Njësia: Fakulteti i Shkencave të Aplikuara dhe Ekonomisë
Licensimi: UMASh Nr. 394, datë 06.10.2014
17 Bachelor Inxhinieri Sistemesh dhe Programesh Kompjuterike me profile: a. Inxhinieri Softuerike, b. Menaxhim i Databazave, c. Multimedia Dizanj dhe Zhvillim, d. Komunikim Digjital, e. Inxhinieri Rrjeti Njësia: Fakulteti i Shkencave të Aplikuara dhe Ekonomisë
Licensimi: UMASh Nr. 394, datë 06.10.2014
18 Bachelor Sociologji Njësia: Fakulteti i Drejtësisë dhe Shkencave Sociale e Politike
Licensimi: Shkresë MASh 2365 prot, datë 12/04/2006
Dokument akreditimi: UMASh Nr. 337, datë 16.08.2013
19 Bachelor Sociologji Njësia: Fakulteti i Drejtësisë dhe Shkencave Sociale e Politike
Licensimi: Shkresë MASh 2365 prot, datë 12/04/2006
Dokument akreditimi: UMASh Nr. 337, datë 16.08.2013
20 Bachelor Gjuhë Angleze Njësia: Fakulteti i Drejtësisë dhe Shkencave Sociale e Politike
Licensimi: VKM Nr. 571, datë 12.08.2005
21 Bachelor Gjuhë Gjermane Njësia: Fakulteti i Drejtësisë dhe Shkencave Sociale e Politike
Licensimi: VKM Nr. 571, datë 12.08.2005
22 Bachelor Gjuhë Frënge Njësia: Fakulteti i Drejtësisë dhe Shkencave Sociale e Politike
Licensimi: VKM Nr. 571, datë 12.08.2005
23 Bachelor Matematikë Administrim Njësia: Fakulteti i Shkencave të Aplikuara dhe Ekonomisë
Licensimi: VKM Nr. 571, datë 12.08.2005
24 Bachelor Matematikë - Financë Njësia: Fakulteti i Shkencave të Aplikuara dhe Ekonomisë
Licensimi: VKM Nr. 571, datë 12.08.2005
25 Bachelor Biznes Njësia: Fakulteti i Shkencave të Aplikuara dhe Ekonomisë
Licensimi: UMASh Nr. 535, datë 07.11.2012
26 Bachelor Menaxhim Njësia: Fakulteti i Shkencave të Aplikuara dhe Ekonomisë
Licensimi: UMASh Nr. 535, datë 07.11.2012

Programet e ciklit të dytë

Nr. Programi Informacion
1 Master profesional Mësuesi në Edukim Fizik dhe Sporte Njësia: Fakulteti i Drejtësisë dhe Shkencave Sociale e Politike
Licensimi: UMAS Nr. 487, datë 06.10.2016
2 Master profesional Shkenca Juridike me profile: a. E Drejtë Publike; b. E Drejtë Biznesi Njësia: Fakulteti i Drejtësisë dhe Shkencave Sociale e Politike
Licensimi: VKM Nr. 96, datë 27.01.2009
Dokument akreditimi: UMASh Nr. 329, datë 07.08.2012
3 Master profesional Edukim me profile: a. Mësimdhënia e të Nxënit; b. Administrim i Arsimit Njësia: Fakulteti i Drejtësisë dhe Shkencave Sociale e Politike
Licensimi: UMASh Nr. 549, datë 11.11.2011
Dokument akreditimi: VKA Nr. 54/1, datë 02.11.2015
4 Master profesional Administrim Biznesi me profile: a. Financë Kontalitet; b. Shërbime Bankare dhe Financiare; c. Prona të Paluajtshme dhe Sigurime; d. Lidership dhe Menaxhim i Burimeve Njerëzore; e. Marketing dhe Menaxhim Operacionesh Njësia: Fakulteti i Shkencave të Aplikuara dhe Ekonomisë
Licensimi: VKM Nr. 564, datë 28.05.2009
Dokument akreditimi: UMASh Nr. 329, datë 07.08.2012
5 Master profesional Shkenca Politike me profile: a. Administrim Publik; b. Lidership Njësia: Fakulteti i Drejtësisë dhe Shkencave Sociale e Politike
Licensimi: VKM Nr. 96, datë 27.01.2009
Dokument akreditimi: UMASh Nr. 329, datë 07.08.2012
6 Master profesional Projektues në Arkitekturë të Qendrueshme Njësia: Fakulteti i Shkencave të Aplikuara dhe Ekonomisë
Licensimi: UMAS Nr. 394, datë 06.10.2014
7 Master profesional Arkitekturë Interier Njësia: Fakulteti i Shkencave të Aplikuara dhe Ekonomisë
Licensimi: UMAS Nr. 394, datë 06.10.2014
8 Master profesional Menaxhim Transporti dhe Logjistik Njësia: Fakulteti i Shkencave të Aplikuara dhe Ekonomisë
Licensimi: UMAS Nr. 394, datë 06.10.2014
9 Master profesional Arkitekturë Industriale Njësia: Fakulteti i Shkencave të Aplikuara dhe Ekonomisë
Licensimi: UMAS Nr. 394, datë 06.10.2014
10 Master profesional Peizazh i Territorit Urbanistik dhe Logjistik Njësia: Fakulteti i Shkencave të Aplikuara dhe Ekonomisë
Licensimi: UMAS Nr. 394, datë 06.10.2014
11 Master profesional Sociologji Zhvillimi me profile: a. Zhvillim Social Komunitar; b. Zhvlllim Ekonomik dhe Studim Tregu Njësia: Fakulteti i Drejtësisë dhe Shkencave Sociale e Politike
Licensimi: UMASh Nr. 535, datë 07.11.2012
Dokument akreditimi: VKA Nr. 80/1, date 02.11.2015
12 Master profesional Psikologji Ligjore Njësia: Fakulteti i Drejtësisë dhe Shkencave Sociale e Politike
Licensimi: UMASh Nr. 535, datë 07.11.2012
Dokument akreditimi: UMAS Nr. 155, datë 31.03.2016
13 Master i shkencave Studime Europiane me profil: a. Politika Europiane; b. Adminstrim Publik Njësia: Fakulteti i Drejtësisë dhe Shkencave Sociale e Politike
Licensimi: UMASh Nr. 549, datë 11.11.2011
Dokument akreditimi: UMAS Nr. 131, datë 24.03.2016
14 Master i shkencave Kontabilitet Financë me profile: a. Menaxhim Financiar; b. Shërbimeve Bankare dhe Financiare; c. Taksimi dhe Ligji; d. Kontabilitet Njësia: Fakulteti i Shkencave të Aplikuara dhe Ekonomisë
Licensimi: UMASh Nr. 549, datë 11.11.2011
Dokument Riorganizimi: N/A
Dokument akreditimi: VKA Nr. 67/1, date 02.11.2015
15 Master i shkencave Shkenca Juridike me profile: a. E Drejtë Publike; b. E Drejtë Penale dhe Kriminologji; c. E Drejtë Tregtare; ç. E Drejtë e Pronësisë Intelektuale Njësia: Fakulteti i Drejtësisë dhe Shkencave Sociale e Politike
Licensimi: UMASh Nr. 549, datë 11.11.2011
Dokument akreditimi: UMAS Nr. 607, datë 22.12.2016
16 Master i shkencave Mësuesi në Edukim Fizik dhe Sporte Njësia: Fakulteti i Drejtësisë dhe Shkencave Sociale e Politike
Licensimi: UMAS Nr. 505, datë 17.10.2016
17 Master i shkencave Sociologji e Zhvillimit Komunitar Njësia: Fakulteti i Drejtësisë dhe Shkencave Sociale e Politike
Licensimi: UMAS Nr. 394, datë 06.10.2014
Dokument akreditimi: UMAS Nr. 3, datë 06.01.2016
18 Master i shkencave Administrim Publik me profile: a. Administrativ - Ligjor; b. Administrativ - Ekonomik Njësia: Fakulteti i Drejtësisë dhe Shkencave Sociale e Politike
Licensimi: UMASh Nr. 549, datë 11.11.2011
19 Master i shkencave Komunikim me profile: a. Studime në Gazetari; b. Komunikim/Studime në Gazetari Ndërkombëtare; c. Komunikim/Marrëdhënie me Publikun në Nivel Ndërkombëtar Njësia: Fakulteti i Drejtësisë dhe Shkencave Sociale e Politike
Licensimi: UMASh Nr. 549, datë 11.11.2011
20 Master i shkencave Menaxhim Biznesi me profile: a. Logjistikë dhe Menaxhim Operacional; b. Marketing Strategjik; c. Menaxhim i Burimeve Njerëzore; d. Menaxhim i Sistemeve të Informacionit Njësia: Fakulteti i Shkencave të Aplikuara dhe Ekonomisë
Licensimi: UMAS Nr. 549, datë 11.11.2011
21 Master i shkencave(PI) Arkitekturë Njësia: Fakulteti i Shkencave të Aplikuara dhe Ekonomisë
Licensimi: UMAS Nr. 394, datë 06.10.2014
22 MND Shkenca Politike, me profile: a. Lidership; b. Administrim Publik Njësia: Fakulteti i Drejtësisë dhe Shkencave Sociale e Politike
Licensimi: VKM Nr. 564, datë 28.05.2009
23 MND Komunikim, me profile: a. Gazetari Ekonomike; b. Komunikim Publik Njësia: Fakulteti i Drejtësisë dhe Shkencave Sociale e Politike
Licensimi: VKM Nr. 564, datë 28.05.2009
24 MND Administrim Biznesi me profile: a. Financë - Kontabilitet; b. Marketing dhe Menaxhim Operacionesh; c. Shërbime Bankare dhe Financiare; ç. Prona të Paluajtshme dhe Sigurimi; d. Lidership dhe Menaxhim i Burimeve Njerëzore Njësia: Fakulteti i Shkencave të Aplikuara dhe Ekonomisë
Licensimi: VKM Nr. 564, datë 28.05.2009
25 MND Shkenca Juridike me profile: a. E Drejtë Publike; b. E Drejtë Biznesi Njësia: Fakulteti i Drejtësisë dhe Shkencave Sociale e Politike
Licensimi: VKM Nr. 564 date 28.05.2009
26 MND Komunikim me profile: a. Gazetari Ekonomike; b. Komunikim Publik Njësia: Fakulteti i Drejtësisë dhe Shkencave Sociale e Politike
Licensimi: VKM Nr. 564, datë 28.05.2009

Programet e ciklit të tretë

Nr. Programi Informacion
1 Doktoratë Studime Ndërkombëtare për Familjen dhe Komunitetin Njësia: Fakulteti i Drejtësisë dhe Shkencave Sociale e Politike
Gjendja: Jo Aktiv
Licensimi: UMASh Nr. 19, datë 19.01.2012

Dokumentacioni

Vendime të Këshillit të Ministrave

media

Urdhëra të Ministrit të Arsimit dhe Sportit

media

Raporte të Vlerësimit të Jashtëm

 • RVJ Mp Administrim Biznesi profili Financë Kontabilitet 2012 pdf
 • RVJ Mp Administrim Biznesi profili Lidership dhe Menaxhim Burimesh Njerëzore 2012 pdf
 • RVJ Mp Administrim Biznesi profili Marketing Menaxhim Operacionesh 2012 pdf
 • RVJ Mp Administrim Biznesi profili Shërbime Bankare 2012 pdf
 • RVJ Mp Shkenca Juridike me profil E Drejtë Publike 2012 pdf
 • RVJ Mp Shkenca Politike me profil Administrim Publik 2012 pdf
 • RVJ Msc E Drejtë Biznesi 2012 pdf
 • RVJ Bsc Drejtësi 2013 pdf
 • RVJ Bsc Psikologji 2013 pdf
 • RVJ Bsc Sociologji 2013 pdf
 • RVJ Bsc Informatike Aplikuar pdf
 • RVJ Bsc Administrim Biznesi pdf
 • RVJ Bsc Edukim Fizik dhe Sporte pdf
 • RVJ MP Edukim pdf
 • RVJ Bsc Administrim Biznesi pdf
 • RVJ MP Sociologji Zhvillimi pdf
 • RVJ Msc Finance Kontabilitet pdf
 • RVJ Msc Psikologji Ligjore pdf
 • RVJ Msc Sociologji e Zhvillimit Komunitar pdf
 • RVJ Msc Studime Evropiane pdf
 • RVJ Msc Studime Evropiane Follow-uppdf
 • RVJ MP Psikologji Ligjore pdf
 • RVJ Bsc Menaxhim Biznesipdf
 • RVJ Bsc Shkenca Politikepdf
 • RVJ Bsc Financë Kontabilitetpdf
 • RVJ MSc Shkenca Juridikepdf
 • RVJ MSc Studime Evropiane me Profil Politika Evropiane dhe Administrim Publikpdf