Të nderuar lexues!
Agjencia e Akreditimit është riorganizuar në Agjencia e Sigurimit të Cilësisë në Arsimin e Lartë, ASCAL. Po ashtu është ndryshuar edhe faqja zyrtare e institucionit. Së shpejti faqja aktuale www.aaal.edu.al do të mbyllet dhe i gjithë informacioni në lidhje me ASCAL do të publikohet në faqen e re www.ascal.al
Faleminderit për mirëkuptimin.

Kliko për të vazhduar
Institucionet Private

Universiteti Katolik "Zoja e Këshillit të Mirë"
Adresa: Rruga "Dritan Hoxha", Tiranë
Tel/Fax: +355 42 273290
Email: Kjo adresë emaili po mbrohet nga spambotet. Të duhet aktivizimi i JavaScript për me e pa.
Website: www.unizkm.al
Dokument licensimi: VKM Nr. 567, datë 27.08.2004
Dokument akreditimi: UMAS Nr. 136, datë 25.03.2016
Statusi aktual i akreditimit: I akredituar

Programet e Studimit

Programet e ciklit të parë

Nr. Programi Informacion
1 Bachelor Fizioterapi Njësia: Fakulteti i Mjekësisë
Licensimi: VKM Nr. 567, datë 27.08.2004
Dokument akreditimi: UMAS Nr. 341, datë 16.09.2015
2 Bachelor Infermieristikë Njësia: Fakulteti i Mjekësisë
Licensimi: VKM Nr. 567, datë 27.08.2004
Dokument akreditimi: UMAS Nr. 338, datë 16.09.2015
3 Bachelor Ekonomi Ndërmarrjeje Njësia: Fakulteti i Shkencave Ekonomike, Politike dhe Sociale
Licensimi: VKM Nr. 567, datë 27.08.2004
Dokument akreditimi: UMAS Nr. 340, datë 16.09.2015
4 Bachelor Inxhinieri Ndërtimi dhe Mjedisi Njësia: Fakulteti i Shkencave të Aplikuara
Licensimi: UMAS Nr. 331, datë 16.09.2015
5 Bachelor Shkenca Politike dhe Marrëdhënie Ndërkombëtare Njësia: Fakulteti i Shkencave Ekonomike, Politike dhe Sociale
Licensimi: VKM Nr. 567, datë 27.08.2004
Dokument akreditimi: UMASh Nr. 375, datë 18.10.2007
6 Bachelor Inxhinieri Informatike Njësia: Fakulteti i Shkencave të Aplikuara
Licensimi: VKM Nr. 567, date 27.08.2004

Programet e ciklit të dytë

Nr. Programi Informacion
1 Master profesional Ngritje dhe Zhvillim i Sipërmarrjeve Njësia: Fakulteti i Shkencave Ekonomike, Politike dhe Sociale
Licensimi: Urdhër Nr. 264, datë 28.06.2013
Dokument Riorganizimi: Urdher Nr. 433, date 12.11. 2015
2 Master profesional Menaxhim për Funksionet e Koordinimit Njësia: Fakulteti i Mjekësisë
Licensimi: VKM Nr. 858, datë 05.08.2009
Dokument akreditimi: UMASh Nr. 292, datë 15.07.2013
3 Master profesional Menaxhim Financiar dhe Menaxhim Risku Njësia: Fakulteti i Shkencave Ekonomike, Politike dhe Sociale
Licensimi: UMASh Nr. 35, datë 06.02.2007
Dokument akreditimi: UMASh Nr. 81, datë 26.02.2008
4 Master profesional Ngritje dhe Zhvillim i Sipërmarrjes në Sektorin e Turizmit Njësia: Fakulteti i Shkencave Ekonomike, Politike dhe Sociale
Licensimi: UMAS Nr. 433, date 12.11.2015
Dokument akreditimi: UMAS Nr. 603, datë 22.12.2016
5 Master i shkencave Ekonomi dhe Menaxhim Njësia: Fakulteti i Shkencave Ekonomike, Politike dhe Sociale
Licensimi: UMASh Nr. 39, datë 01.02.2013
Dokument akreditimi: UMAS Nr. 46, datë 05.02.2015
6 Master i shkencave Shkenca Infermieristike dhe Obstetrike Njësia: Fakulteti i Mjekësisë
Licensimi: UMASh Nr. 340, datë 19.08.2013
Dokument akreditimi: UMAS Nr. 334, datë 16.09.2015
7 Master i shkencave Shkenca Rehabilituese të Profesioneve Shëndetësore Njësia: Fakulteti i Mjekësisë
Licensimi: UMASh Nr. 375, datë 06.09.2013
Dokument akreditimi: UMAS Nr. 336, datë 16.09.2015
8 Master i shkencave Marrëdhënie Ndërkombëtare: Studime Evropiane Njësia: Fakulteti i Shkencave Ekonomike, Politike dhe Sociale
Licensimi: VKM Nr. 567, datë 27.08.2004
Dokument akreditimi: UMASh Nr. 292, datë 15.07.2013
9 Master i shkencave Administrim Shëndetësor Njësia: Fakulteti i Shkencave Ekonomike, Politike dhe Sociale
Licensimi: VKM Nr. 567, datë 27.08.2004
Dokument akreditimi: UMASh Nr. 292, datë 15.07.2013
10 Master i shkencave Fizioterapi Njësia: Fakulteti i Mjekësisë
Licensimi: VKM Nr. 567, date 27.08.2004
11 Master i shkencave Infermieristikë Njësia: Fakulteti i Mjekësisë
Licensimi: VKM Nr. 567, date 27.08.2004
12 Master i shkencave Inxhinieri Informatike Njësia: Fakulteti i Shkencave të Aplikuara
Licensimi: VKM Nr. 567, date 27.08.2004
13 Master i shkencave(PI) Arkitekturë Njësia: Fakulteti i Shkencave të Aplikuara
Licensimi: UMAS Nr. 335, datë 16.09.2015
14 Master i shkencave(PI) Mjekësi Njësia: Fakulteti i Mjekësisë
Licensimi: VKM Nr. 567, datë 27.08.2004
Dokument akreditimi: UMAS Nr. 337, datë 16.09.2015
15 Master i shkencave(PI) Odontoiatri dhe Proteza Dentare Njësia: Fakulteti i Mjekësisë
Licensimi: VKM Nr. 567, datë 27.08.2004
Dokument akreditimi: UMAS Nr. 315, datë 03.09.2015
16 Master i shkencave(PI) Farmaci Njësia: Fakulteti i Farmacisë
Licensimi: VKM Nr. 567, datë 27.08.2004
Dokument akreditimi: UMAS Nr. 339, datë 16.09.2015
17 MND Implantologji dhe Proteza Dentare Njësia: Fakulteti i Mjekësisë
Licensimi: VKM Nr. 858, datë 05.08.2009
Dokument akreditimi: UMAS Nr. 49, datë 05.02.2015
18 MND Ortodonci Njësia: Fakulteti i Mjekësisë
Licensimi: VKM Nr. 858, datë 05.08.2009
Dokument akreditimi: UMASh Nr. 292, datë 15.07.2013
19 MND Qeverisje dhe Zhvillim Territorial Njësia: Fakulteti i Shkencave Ekonomike, Politike dhe Sociale
Licensimi: VKM Nr. 858, datë 05.08.2009
Dokument akreditimi: UMASH Nr. 292, datë 15.07.2013
20 MND Organizim dhe Drejtim i Institucioneve dhe i Shërbimeve Shëndetësore Njësia: Fakulteti i Shkencave Ekonomike, Politike dhe Sociale
Licensimi: VKM Nr. 858, datë 05.08.2009
Dokument akreditimi: UMASh Nr. 292, datë 15.07.2013

Programet e ciklit të tretë

Nr. Programi Informacion
1 Doktoratë Statistikë Njësia: Fakulteti i Shkencave Ekonomike, Politike dhe Sociale
Gjendja: Aktiv
Licensimi: UMASh Nr. 362, datë 03.09.2013
Dokument akreditimi: UMAS Nr. 332, datë 16.09.2015
2 Doktoratë Shëndet Publik, Diagnozë Molekulare e Sëmundjeve Infektive dhe Farmakovigjilancë Njësia: Fakulteti i Farmacisë
Gjendja: Aktiv
Licensimi: UMASh Nr. 362, datë 03.09.2013
Dokument akreditimi: UMAS Nr. 333, datë 16.09.2015

Dokumentacioni

Vendime të Këshillit të Ministrave

media

Urdhëra të Ministrit të Arsimit dhe Sportit

media

Raporte të Vlerësimit të Jashtëm

 • RVJ Bsc Ekonomi Ndërmarrje pdf
 • RVJ Bsc Fizioterapi pdf
 • RVJ Bsc Infermieristikë pdf
 • RVJ DIND Farmaci pdf
 • RVJ DIND Mjekesi pdf
 • RVJ MSc Odontiatria dhe Proteza Dentare pdf
 • RVJ MSc Shkenca Infermieristike dhe Obstetrike pdf
 • RVJ DIND Implantologji dhe Proteza Dentarepdf
 • RVJ MSc Ekonomi dhe Menaxhimpdf
 • RVJ Msc Shkenca rehabilituese pdf
 • RVJ Doktoratë Statistikë pdf
 • RVJ Akreditim Institucional pdf
 • RVJ Doktoratë Shëndet Publik, Diagnozë Molekulare e Sëmundjeve Infektive dhe Farmakovigjilancë 2013 pdf
 • RVJ MP Ngritje Zhvillim Sipërmarje në Sektorin e Turizëmitpdf