Të nderuar lexues!
Agjencia e Akreditimit është riorganizuar në Agjencia e Sigurimit të Cilësisë në Arsimin e Lartë, ASCAL. Po ashtu është ndryshuar edhe faqja zyrtare e institucionit. Së shpejti faqja aktuale www.aaal.edu.al do të mbyllet dhe i gjithë informacioni në lidhje me ASCAL do të publikohet në faqen e re www.ascal.al
Faleminderit për mirëkuptimin.

Kliko për të vazhduar
Institucionet Private

Universiteti Privat "Albanian University"
Adresa: Blv. Zogu i Parë, ish Pallati i Kulturës "Ali Kelmendi", Tiranë.
Tel/Fax: +355 042 223562
Email: Kjo adresë emaili po mbrohet nga spambotet. Të duhet aktivizimi i JavaScript për me e pa.
Website: www.albanianuniversity.edu.al
Dokument licensimi: VKM Nr. 197, datë 10.04.2004
Dokument akreditimi:
Statusi aktual i akreditimit: Në proces akreditimi

Programet e Studimit

Programet e ciklit të parë

Nr. Programi Informacion
1 Bachelor 4 vjet Stomatologji Njësia: Fakulteti i Shkencave Mjekësore
Licensimi: VKM Nr. 197, datë 10.04.2004
Dokument Riorganizimi: UMASh Nr. 197, datë 07.04.2010
Dokument akreditimi: UMASh Nr. 388, datë 23.07.2010
2 Bachelor 4 vjet Shkenca Juridike Njësia: Fakulteti i Shkencave Shoqërore
Licensimi: Shkresë Nr. 8981 Prot, datë 27.12.2005
Dokument Riorganizimi: UMAShr Nr. 295, datë 11.09.2009
Dokument akreditimi: UMASh Nr. 541, datë 01.12.2010
3 Bachelor Menaxhim Biznesi Njësia: Fakulteti i Shkencave të Aplikuara dhe Ekonomike
Licensimi: VKM Nr. 408, datë 26.05.2010
Dokument akreditimi: UMASh Nr. 240, datë 09.05.2016
4 Bachelor Shkenca Politiko - Administrative Njësia: Fakulteti i Shkencave Shoqërore
Licensimi: UMASh Nr. 8981 Prot, datë 27.12.2005
Dokument Riorganizimi: N/A
Dokument akreditimi: UMASh Nr. 532, datë 27.11.2010
5 Bachelor Financë Bankë Njësia: Fakulteti i Shkencave të Aplikuara dhe Ekonomike
Licensimi: Shkresë MASh Nr. 8981 prot, datë 27.12.2005.
Dokument akreditimi: UMASh Nr. 541, datë 01.12.2010
6 Bachelor Psikologji e Përgjithshme Njësia: Fakulteti i Shkencave Shoqërore
Licensimi: UMASh Nr. 8981 Prot, datë 27.12.2005
Dokument Riorganizimi: N/A
Dokument akreditimi: UMASh Nr. 541, datë 01.12.2010
7 Bachelor Fizioterapi Njësia: Fakulteti i Shkencave Mjekësore
Licensimi: UMASH Nr. 199, datë 16.05.2012
Dokument akreditimi: UMAS Nr. 238, datë 09.05.2016
8 Bachelor Shkenca Juridike Njësia: Fakulteti i Shkencave Shoqërore
Licensimi: UMASh Nr. 295, datë 11.09.2009
Dokument Riorganizimi: N/A
Dokument akreditimi: UMASh Nr. 541, datë 01.12.2010
9 Bachelor Teknologji Informacioni Njësia: Fakulteti i Shkencave të Aplikuara dhe Ekonomike
Licensimi: UMASh Nr. 33, datë 31.01.2012
10 Bachelor Mësuesi për Arsimin Fillor Njësia: Fakulteti i Shkencave Shoqërore
Licensimi: UMASh Nr. 251, date 02.06.2011
Dokument Riorganizimi: N/A
Dokument akreditimi: UMAS Nr. 381, datë 08.07.2016
11 Bachelor Inxhinieri Elektronike Njësia: Fakulteti i Shkencave të Aplikuara dhe Ekonomike
Licensimi: UMASh Nr. 411, datë 25.08.2011
12 Bachelor Inxhinieri Kompjuterike Njësia: Fakulteti i Shkencave të Aplikuara dhe Ekonomike
Licensimi: UMASh Nr. 411, datë 25.08.2011
13 Bachelor Infermieri Njësia: Fakulteti i Shkencave Mjekësore
Licensimi: UMASh Nr. 411, datë 25.08.2011
Dokument akreditimi: UMAS Nr. 239, datë 09.05.2016
14 Bachelor Inxhinieri Elektrike Njësia: Fakulteti i Shkencave të Aplikuara dhe Ekonomike
Licensimi: UMASh Nr. 479, datë 10.10.2012
15 Bachelor Anglisht Njësia: Fakulteti i Shkencave Shoqërore
Licensimi: UMASh Nr. 199, datë 16.05.2012
Dokument Riorganizimi: N/A
Dokument akreditimi: UMAS Nr. 437, datë 25.08.2016
16 Bachelor Dizajn Njësia: Fakulteti i Shkencave të Aplikuara dhe Ekonomike
Licensimi: UMASh Nr. 199, datë 16.05.2012
Dokument akreditimi: UMAS Nr. 439, datë 25.08.2016
17 Bachelor Mësuesi për Arsimin Parashkollor Njësia: Fakulteti i Shkencave Shoqërore
Licensimi: UMASh Nr. 251, datë 02.06.2011
Dokument Riorganizimi: N/A
Dokument akreditimi: UMAS Nr. 241, datë 09.05.2016
18 Bachelor Inxhinieri Mekatronike Njësia: Fakulteti i Shkencave të Aplikuara dhe Ekonomike
Licensimi: UMASh Nr. 488, datë 04.10.2011
Dokument akreditimi: UMAS Nr. 436, datë 25.08.2016
19 Bachelor Shkenca Politiko - Administrative Njësia: Filiali i Beratit
Licensimi: UMASh Nr. 350, date 22.07.2011
Dokument akreditimi: UMASh Nr. 274, datë 02.07.2013
20 Bachelor Psikologji e Përgjithshme Njësia: Filiali i Beratit
Licensimi: UMASh Nr. 350, datë 22.07.2011
Dokument akreditimi: UMASh Nr. 274, datë 02.07.2013
21 Bachelor Financë Bankë Njësia: Filiali i Beratit
Licensimi: VKM Nr. 697, datë 18.06.2009
Dokument akreditimi: UMASh Nr. 274, datë 02.07.2013
22 Bachelor Anglisht Njësia: Filiali i Beratit
Licensimi: UMASh Nr. 199, datë 16.05.2012
Dokument Riorganizimi: N/A
Dokument akreditimi: UMASh Nr. 274, datë 02.07.2013
23 Bachelor Fizioterapi Njësia: Filiali i Beratit
Licensimi: UMASh Nr. 199, datë 16.05.2012
Dokument akreditimi: UMASh Nr. 274, datë 02.07.2013
24 Bachelor Mësuesi për Arsimin Fillor Njësia: Filiali i Beratit
Licensimi: UMASh Nr. 251, datë 02.06.2011
Dokument akreditimi: UMASh Nr. 274, datë 02.07.2013
25 Bachelor Mësuesi për Arsimin Parashkollor Njësia: Filiali i Beratit
Licensimi: UMASh Nr. 251, datë 02.06.2011
Dokument akreditimi: UMASh Nr. 274, datë 02.07.2013
26 Bachelor Infermieri Njësia: Filiali i Beratit
Licensimi: UMASh Nr. 411, datë 25.08.2011
Dokument akreditimi: UMASh Nr. 274, datë 02.07.2013
27 Bachelor Teknologji Informacioni Njësia: Filiali i Beratit
Licensimi: UMASh Nr. 33, datë 31.01.2012
Dokument akreditimi: UMASh Nr. 274, datë 02.07.2013
28 Bachelor Inxhinieri Kompjuterike Njësia: Filiali i Beratit
Licensimi: UMASh Nr. 411, datë 25.08.2011
Dokument akreditimi: UMASh Nr. 274, datë 02.07.2013
29 Bachelor Dizajn Njësia: Filiali i Beratit
Licensimi: UMASh Nr. 199, date 16.05.2012
30 Bachelor Menaxhim Biznesi Njësia: Filiali i Beratit
Licensimi: UMASh Nr. 199, datë 28.05.2013
31 Bachelor Shkenca Komunikimi Njësia: Filiali i Beratit
Licensimi: VKM Nr. 697, datë 18.06.2009
32 Bachelor Inxhinieri Elektronike Njësia: Filiali i Beratit
Licensimi: UMASh Nr. 411, datë 25.08.2011
33 Bachelor Shkenca Juridike Njësia: Filiali i Beratit
Licensimi: UMASh Nr. 199, datë 16.05.2012

Programet e ciklit të dytë

Nr. Programi Informacion
1 Master profesional Shkenca Penale Njësia: Fakulteti i Shkencave Shoqërore
Licensimi: VKM Nr. 597, datë 28.05.2009
Dokument Riorganizimi: N/A
Dokument akreditimi: UMASh Nr. 585, datë 27.11.2012
2 Master profesional E Drejtë Private Njësia: Fakulteti i Shkencave Shoqërore
Licensimi: VKM Nr. 597, datë 28.05.2009
Dokument Riorganizimi: N/A
Dokument akreditimi: UMASh Nr. 585, datë 27.11.2012
3 Master profesional Qeverisje dhe Administrim Publik Njësia: Fakulteti i Shkencave Shoqërore
Licensimi: VKM Nr. 597, datë 28.05.2009
Dokument akreditimi: UMASh Nr. 499, datë 18.10.2012
4 Master profesional Pedagogji me profile: a. Didaktikë; b. Menaxhim Arsimi Njësia: Fakulteti i Shkencave Shoqërore
Licensimi: VKM Nr. 89, datë 10.02.2010
Dokument Riorganizimi: N/A
Dokument akreditimi: UMASh Nr. 29, datë 31.01.2013
5 Master profesional Psikologji Klinike Njësia: Fakulteti i Shkencave Shoqërore
Licensimi: VKM Nr. 89, datë 10.02.2010
Dokument Riorganizimi: N/A
Dokument akreditimi: UMASh Nr. 327, datë 07.08.2012
6 Master profesional Psikologji Shkollore Njësia: Fakulteti i Shkencave Shoqërore
Licensimi: UMASh Nr. 202, datë 28.05.2013
7 Master profesional Infermieri Kirurgjikale Njësia: Fakulteti i Shkencave Mjekësore
Licensimi: UMASh Nr. 479, datë 10.10.2012
Dokument akreditimi: UMAS Nr. 242, datë 09.05.2016
8 Master profesional Menaxhim Bankar dhe Financiar Njësia: Fakulteti i Shkencave të Aplikuara dhe Ekonomike
Licensimi: UMASh Nr. 176, datë 26.04.2012
Dokument akreditimi: UMAS Nr. 441, datë 25.08.2016
9 Master profesional Administrim Biznesi Njësia: Fakulteti i Shkencave të Aplikuara dhe Ekonomike
Licensimi: UMASh Nr. 176, datë 26.04.2012
Dokument akreditimi: UMAS Nr. 440, datë 25.08.2016
10 Master profesional Marrëdhënie Ndërkombëtare dhe Diplomaci Njësia: Fakulteti i Shkencave Shoqërore
Licensimi: VKM Nr. 597, datë 28.05.2009
Dokument Riorganizimi: N/A
Dokument akreditimi: UMASh Nr. 585, datë 27.11.2012
11 Master profesional Studime për Sigurinë Njësia: Fakulteti i Shkencave Shoqërore
Licensimi: VKM Nr. 597, datë 28.05.2009
Dokument Riorganizimi: N/A
Dokument akreditimi: N/A
12 Master profesional Menaxhim Shëndetësor Njësia: Fakulteti i Shkencave të Aplikuara dhe Ekonomike
Licensimi: UMASh Nr. 200, datë 28.05.2013
Dokument Riorganizimi: N/A
Dokument akreditimi: N/A
13 Master profesional Menaxhim Shëndetsor Njësia: Filiali i Beratit
Licensimi: UMASh Nr. 200, datë 28.05.2013
14 Master i shkencave Mësuesi për Arsimin Fillor Njësia: Fakulteti i Shkencave Shoqërore
Licensimi: UMASh Nr. 203, datë 28.05.2013
15 Master i shkencave Administrim Publik me profile; a. Politika publike dhe BE; b. Politika publike dhe qeverisje Njësia: Fakulteti i Shkencave Shoqërore
Licensimi: VKM Nr. 56, datë 21.01.2009
Dokument akreditimi: UMASh Nr. 499, datë 18.10.2012
16 Master i shkencave Menaxhim Bankar Njësia: Fakulteti i Shkencave të Aplikuara dhe Ekonomike
Licensimi: VKM Nr. 56, datë 21.01.2009
Dokument akreditimi: UMASh Nr. 327, datë 07.08.2012
17 Master i shkencave Administrim Biznesi Njësia: Fakulteti i Shkencave të Aplikuara dhe Ekonomike
Licensimi: VKM Nr. 56, datë 21.01.2009
Dokument akreditimi: UMASh Nr. 327, datë 07.08.2012
18 Master i shkencave Psikologji Klinike Njësia: Fakulteti i Shkencave Shoqërore
Licensimi: VKM Nr. 597, date 28.05.2009
Dokument Riorganizimi: N/A
Dokument akreditimi: UMASh Nr. 327, datë 07.08.2012
19 Master i shkencave Shkenca Juridike me drejtime: a. Marrëdhënie Ndërkombëtare; b. E Drejtë Publike dhe Administrative; c. E Drejtë Private; ç. E Drejtë Ndërkombëtare dhe Bashkimi Evropian; d. E Drejtë Penale Njësia: Fakulteti i Shkencave Shoqërore
Licensimi: VKM Nr. 408, datë 26.05.2010
20 Master i shkencave Inxhinieri Mekatronike Njësia: Fakulteti i Shkencave të Aplikuara dhe Ekonomike
Licensimi: UMASh Nr. 488, datë 04.10.2011
21 Master i shkencave Psikologji Ligjore Njësia: Fakulteti i Shkencave Shoqërore
Licensimi: UMASh Nr. 586, datë 27.11.2012
22 Master i shkencave Psikologji Zhvillimi dhe Shkollore Njësia: Fakulteti i Shkencave Shoqërore
Licensimi: UMASh Nr. 202, datë 28.05.2013
23 Master i shkencave Inxhinieri Kompjuterike Njësia: Fakulteti i Shkencave të Aplikuara dhe Ekonomike
Licensimi: UMASh Nr. 411, datë 25.08.2011
24 Master i shkencave Inxhinieri Elektronike Njësia: Fakulteti i Shkencave të Aplikuara dhe Ekonomike
Licensimi: UMASh Nr. 411, datë 25.08.2011
Dokument akreditimi: UMAS Nr. 380, datë 08.07.2016
25 Master i shkencave Teknologji Informacioni Njësia: Fakulteti i Shkencave të Aplikuara dhe Ekonomike
Licensimi: UMASh Nr. 33, datë 31.01.2012
Dokument akreditimi: UMAS Nr. 383, datë 08.07.2016
26 Master i shkencave Farmaci Njësia: Fakulteti i Shkencave Mjekësore
Licensimi: Shkresë e MASH Nr. 5663 Prot, 01.09.2005
Dokument Riorganizimi: UMASh Nr. 226, datë 21.07.2009
Dokument akreditimi: N/A
27 Master i shkencave Gazetari me profile: a. Marrëdhënie me Publikun dhe Marketing; b. Drejtim dhe Menaxhim i Mediave Njësia: Fakulteti i Shkencave Shoqërore
Licensimi: VKM Nr. 56, datë 21.01.2009
Dokument akreditimi: UMASh Nr. 29, datë 31.01.2013
28 Master i shkencave Marrëdhënie Ndërkombëtare me profile: a. Studime Europiane; b. Gjeopolitike dhe Siguri Rajonale Njësia: Fakulteti i Shkencave Shoqërore
Licensimi: VKM Nr. 56, datë 21.01.2009
Dokument akreditimi: UMASh Nr. 499, datë 18.10.2012
29 Master i shkencave Këshillim Psikologjik Njësia: Fakulteti i Shkencave Shoqërore
Licensimi: UMASh Nr. 498, datë 18.10.2012
30 Master i shkencave Mësuesi për Arsimin Fillor Njësia: Filiali i Beratit
Licensimi: UMASh Nr. 203, datë 28.05.2013
31 Master i shkencave(PI) Arkitekturë Njësia: Fakulteti i Shkencave të Aplikuara dhe Ekonomike
Licensimi: Shkresë MASh Nr. 8981 prot, datë 27.12.2005.
Dokument akreditimi: UMASh Nr. 445, datë 01.10.2010
32 Master i shkencave(PI) Farmaci Njësia: Fakulteti i Shkencave Mjekësore
Licensimi: UMASh Nr. 226, datë 21.07.2009
Dokument akreditimi: UMASh Nr. 462, datë 14.10.2010
33 Master i shkencave(PI) Stomatologji Njësia: Fakulteti i Shkencave Mjekësore
Licensimi: UMASh Nr. 197, datë 07.04.2010
Dokument akreditimi: UMASh Nr. 388, datë 23.07.2010
34 MND Psikologji Klinike Njësia: Fakulteti i Shkencave Shoqërore
Licensimi: VKM Nr. 89, datë 10.02.2010
35 MND Studime për Sigurinë Njësia: Fakulteti i Shkencave Shoqërore
Licensimi: VKM Nr. 597, datë 28.05.2009
36 MND Pushtet ekzekutiv Njësia: Fakulteti i Shkencave Shoqërore
Licensimi: VKM Nr. 89, datë 10.02.2010
Dokument Riorganizimi: N/A
Dokument akreditimi: N/A
37 MNP Pedagogji me profile; a) Didaktikë, b) Menaxhim Arsimi Njësia: Fakulteti i Shkencave Shoqërore
Licensimi: VKM Nr. 89, datë 10.02.2010
Dokument Riorganizimi: N/A
Dokument akreditimi: N/A
38 MNP E Drejtë Private Njësia: Filiali i Beratit
Licensimi: VKM Nr. 697, datë 18.06.2009
39 MNP Shkenca Penale Njësia: Filiali i Beratit
Licensimi: VKM Nr. 697, datë 18.06.2009
40 MNP E Drejtë Tregtare Njësia: Filiali i Beratit
Licensimi: VKM Nr. 697, datë 18.06.2009

Programet e ciklit të tretë

Nr. Programi Informacion
1 Specializim afatgjatë Implantologji Njësia: Fakulteti i Shkencave Mjekësore
Gjendja: Aktiv
Licensimi: UMASh Nr. 428, datë 05.09.2011
Dokument Riorganizimi: N/A
Dokument akreditimi: N/A
2 Specializim afatgjatë Kirurgji Njësia: Fakulteti i Shkencave Mjekësore
Gjendja: Aktiv
Licensimi: UMASh Nr. 428, datë 05.09.2011
Dokument Riorganizimi: N/A
Dokument akreditimi: N/A
3 Specializim afatgjatë Orthodonci Njësia: Fakulteti i Shkencave Mjekësore
Gjendja: Aktiv
Licensimi: UMASh Nr. 428, datë 05.09.2011
Dokument Riorganizimi: N/A
Dokument akreditimi: N/A
4 Specializim afatgjatë Kirurgji oro-maxillo-faciale Njësia: Fakulteti i Shkencave Mjekësore
Gjendja: Aktiv
Licensimi: UMASh Nr. 428, datë 05.09.2011
Dokument Riorganizimi: N/A
Dokument akreditimi: N/A
5 Specializim afatgjatë Endodonti Njësia: Fakulteti i Shkencave Mjekësore
Gjendja: Jo Aktiv
Licensimi: UMASh Nr. 428, datë 05.09.2011
Dokument Riorganizimi: N/A
Dokument akreditimi: N/A
6 Specializim afatgjatë Dentistri Pediatrike Njësia: Fakulteti i Shkencave Mjekësore
Gjendja: Jo Aktiv
Licensimi: UMASh Nr. 428, datë 05.09.2011
Dokument Riorganizimi: N/A
Dokument akreditimi: N/A
7 Specializim afatgjatë Periodontologji Njësia: Fakulteti i Shkencave Mjekësore
Gjendja: Jo Aktiv
Licensimi: UMASh Nr. 428, datë 05.09.2011
Dokument Riorganizimi: N/A
Dokument akreditimi: N/A
8 Specializim afatgjatë Prostodontikë Njësia: Fakulteti i Shkencave Mjekësore
Gjendja: Jo Aktiv
Licensimi: UMASh Nr. 428, datë 05.09.2011
Dokument Riorganizimi: N/A
Dokument akreditimi: N/A
9 Doktoratë E Drejtë Europiane dhe e Kontratave Njësia: Fakulteti i Shkencave Shoqërore
Gjendja: Aktiv
Licensimi: UMASh Nr. 564 date 19.11.2012
10 Doktoratë Shkenca Administrative Njësia: Fakulteti i Shkencave Shoqërore
Gjendja: Aktiv
Licensimi: UMASh Nr. 564, datë 19.11.2012
11 Doktoratë Shkenca Farmaceutike Njësia: Fakulteti i Shkencave Mjekësore
Gjendja: Aktiv
Licensimi: UMASh Nr. 68, datë 12.02.2013
12 Doktoratë Psikologji Klinike Njësia: Fakulteti i Shkencave Shoqërore
Gjendja: Aktiv
Licensimi: UMASh Nr. 380, datë 06.09.2013
Dokument Riorganizimi: N/A
Dokument akreditimi: N/A
13 Doktoratë Financë Njësia: Fakulteti i Shkencave të Aplikuara dhe Ekonomike
Gjendja: Jo Aktiv
Licensimi: UMASh Nr. 564 datë 19.11.2012
14 Doktoratë Marrëdhënie Ndërkombëtare Njësia: Fakulteti i Shkencave Shoqërore
Gjendja: Jo Aktiv
Licensimi: UMASh Nr. 564, datë 19.11.2012
15 Doktoratë Arkitekturë Njësia: Fakulteti i Shkencave të Aplikuara dhe Ekonomike
Gjendja: Jo Aktiv
Licensimi: UMASh Nr. 68, datë 12.02.2013
Dokument Riorganizimi: N/A
Dokument akreditimi: N/A
16 Doktoratë E Drejtë dhe Procedurë Penale Njësia: Fakulteti i Shkencave Shoqërore
Gjendja: Jo Aktiv
Licensimi: UMASh Nr. 86, datë 27.02.2013

Dokumentacioni

Vendime të Këshillit të Ministrave

media

Urdhëra të Ministrit të Arsimit dhe Sportit

media

Raporte të Vlerësimit të Jashtëm

 • RVJ Msc Administrim Biznesi 2012 alt
 • RVJ Msc Menaxhim Bankar 2012 alt
 • RVJ Msc/Mp Psikologji Klinike 2012 alt
 • RVJ Msc Administrim Publik dhe MP Qeverisje e Administrim Publik 2012 alt
 • RVJ Msc Marrëdhënie Ndërkombëtare 2012 alt
 • RVJ MP Pedagogji me profilet: Didaktikë; Menaxhim Arsimi 2012 alt
 • RVJ MSc Gazetari me profilet: Marrëdhënie me Publikun dhe Marketing; Drejtim dhe Menaxhim i Mediave 2012 alt
 • RVJ BSc në “Infermieri” 2016pdf
 • RVJ MP Infermieri Kirurgjikale 2016pdf
 • RVJ BSc Fizioterapi 2016pdf
 • EER PHD European Contracts Rightpdf
 • RVJ Bsc Anglishtpdf
 • RVJ Bachelor Dizajnpdf
 • RVJ Bsc Inxhinjeri Kompjuterikepdf
 • RVJ Bsc Mekatronikepdf
 • RVJ Bsc Menaxhim Bisnesipdf
 • RVJ Bsc Mësuesi Arsimi Fillorpdf
 • RVJ Bsc Mësuesi Arsimi Parashkollorpdf
 • RVJ MP Administrim Biznesipdf
 • RVJ MP Menaxhim Bankar dhe Financiarpdf
 • RVJ Msc Inxhinjeri Elekronikepdf
 • RVJ Msc Teknologji Informacionipdf
 • RVJ Phd in Administrative Sciencespdf