Të nderuar lexues!
Agjencia e Akreditimit është riorganizuar në Agjencia e Sigurimit të Cilësisë në Arsimin e Lartë, ASCAL. Po ashtu është ndryshuar edhe faqja zyrtare e institucionit. Së shpejti faqja aktuale www.aaal.edu.al do të mbyllet dhe i gjithë informacioni në lidhje me ASCAL do të publikohet në faqen e re www.ascal.al
Faleminderit për mirëkuptimin.

Kliko për të vazhduar
Institucionet Private

Kolegji Universitar "Luarasi"
Adresa: Rruga e Elbasanit, Nd. 59, H.1, KP 1010, Tiranë
Tel/Fax: +355696026900
Email: Kjo adresë emaili po mbrohet nga spambotet. Të duhet aktivizimi i JavaScript për me e pa.
Website: www.luarasi-univ.edu.al
Dokument licensimi: VKM Nr. 611, datë 11.09.2003
Dokument akreditimi: UMASh Nr. 71, datë 18.02.2008
Statusi aktual i akreditimit: Në proces riakreditimi

Programet e Studimit

Programet e ciklit të parë

Nr. Programi Informacion
1 Bachelor 4 vjet Drejtësi Njësia: Fakulteti i Drejtësisë
Licensimi: VKM Nr.611, datë 11.09.2003
Dokument Riorganizimi: Urdhër Nr. 324, datë 21.06.2010
Dokument akreditimi: Urdhër Nr.71, datë 18.02.2008
2 Bachelor Administrim Biznes Njësia: Fakulteti Ekonomik
Licensimi: UMASh Nr. 483, datë 12.10.2012
Dokument akreditimi: UMASh Nr. 434, datë 25.08.2016
3 Bachelor Financë Bankë Njësia: Fakulteti Ekonomik
Licensimi: UMASh Nr. 483, datë 12.10.2012
Dokument akreditimi: UMASh Nr. 433, datë 25.08.2016
4 Bachelor Drejtësi Njësia: Fakulteti i Drejtësisë
Licensimi: UMASh Nr. 324, datë 21.06.2010
Dokument akreditimi: UMASh Nr. 271, datë 29.06.2012

Programet e ciklit të dytë

Nr. Programi Informacion
1 Master profesional Specialist/Jurist në Administratën Publike Njësia: Fakulteti i Drejtësisë
Licensimi: VKM Nr. 490, datë 23.06.2010
Dokument akreditimi: UMASh Nr. 271, datë 29.06.2012
2 Master profesional Financë dhe Menaxhim Risku Njësia: Fakulteti Ekonomik
Licensimi: UMASh Nr. 308, datë 27.07.2012
Dokument akreditimi: UMAS Nr. 471, datë 19.09.2016
3 Master profesional Marketing dhe Reklamë Njësia: Fakulteti Ekonomik
Licensimi: UMASh Nr. 308, datë 27.07.2012
Dokument akreditimi: UMAS Nr. 382, datë 08.07.2016
4 Master profesional Standardet Europiane për Policimin dhe Inteligjencën Njësia: Fakulteti i Drejtësisë
Licensimi: UMASh Nr. 478, datë 10.10.2012
Dokument akreditimi: UMASh Nr. 264, datë 20.05.2016
5 Master profesional E Drejtë Bankare dhe Financiare Njësia: Fakulteti i Drejtësisë
Licensimi: UMASh Nr. 483, datë 12.10.2012
Dokument akreditimi: UMAS Nr. 265, datë 20.05.2016
6 Master i shkencave E Drejtë Penale Njësia: Fakulteti i Drejtësisë
Licensimi: VKM Nr. 490, datë 23.06.2010
Dokument akreditimi: UMASh Nr. 323, datë 15.08.2013
7 Master i shkencave E Drejtë Civile dhe Tregtare Njësia: Fakulteti i Drejtësisë
Licensimi: VKM Nr. 490, datë 23.06.2010
Dokument akreditimi: UMASh Nr. 322, datë 15.08.2013
8 Master i shkencave Menaxhim Ekzekutiv Njësia: Fakulteti Ekonomik
Licensimi: UMASh Nr. 483, datë 12.10.2012
Dokument akreditimi: UMASh Nr. 432, datë 25.08.2016
9 Master i shkencave Bankat dhe Tregjet Financiare Njësia: Fakulteti Ekonomik
Licensimi: UMASh Nr. 483, datë 12.10.2012
Dokument akreditimi: UMASh Nr. 431, datë 25.08.2016

Programet e ciklit të tretë

Nr. Programi Informacion

Dokumentacioni

Vendime të Këshillit të Ministrave

media

Urdhëra të Ministrit të Arsimit dhe Sportit

media

Vendime të Këshillit të Akreditimit

Raporte të Vlerësimit të Jashtëm

 • RVJ Bsc Drejtësi 2013 pdf
 • RVJ MP Specialist/Jurist Administrate 2013 pdf
 • RVJ MSc E Drejtë Civile dhe Tregëtare 2013 pdf
 • RVJ Msc E Drejtë Penale 2013 pdf
 • RVJ Bsc Administrim Biznesi pdf
 • RVJ Bsc Finance Banke pdf
 • RVJ Msc Bankat dhe Tregjet financiare pdf
 • RVJ Msc Menaxhim Ekzekutiv pdf
 • RVJ MP E drejtë Bankare dhe Financiare pdf
 • RVJ MP Financë dhe Menaxhim Risku pdf
 • RVJ MP Standardet Europiane për Policimin dhe Inteligjencën pdf
 • RVJ MP Marketing dhe Reklamë pdf