Të nderuar lexues!
Agjencia e Akreditimit është riorganizuar në Agjencia e Sigurimit të Cilësisë në Arsimin e Lartë, ASCAL. Po ashtu është ndryshuar edhe faqja zyrtare e institucionit. Së shpejti faqja aktuale www.aaal.edu.al do të mbyllet dhe i gjithë informacioni në lidhje me ASCAL do të publikohet në faqen e re www.ascal.al
Faleminderit për mirëkuptimin.

Kliko për të vazhduar
Institucionet Private

Kolegji Universitar "Luarasi"
Adresa: Rruga e Elbasanit, Nd. 59, H.1, KP 1010, Tiranë
Tel/Fax: +355696026900
Email: Kjo adresë emaili po mbrohet nga spambotet. Të duhet aktivizimi i JavaScript për me e pa.
Website: www.luarasi-univ.edu.al
Dokument licensimi: VKM Nr. 611, datë 11.09.2003
Dokument akreditimi: UMASh Nr. 71, datë 18.02.2008
Statusi aktual i akreditimit: Në proces riakreditimi

Programet e Studimit

Programet e ciklit të parë

Nr. Programi Informacion
1 Bachelor 4 vjet Drejtësi Njësia: Fakulteti i Drejtësisë
Licensimi: VKM Nr.611, datë 11.09.2003
Dokument Riorganizimi: Urdhër Nr. 324, datë 21.06.2010
Dokument akreditimi: Urdhër Nr.71, datë 18.02.2008
2 Bachelor Administrim Biznes Njësia: Fakulteti Ekonomik
Licensimi: UMASh Nr. 483, datë 12.10.2012
Dokument akreditimi: UMASh Nr. 434, datë 25.08.2016
3 Bachelor Financë Bankë Njësia: Fakulteti Ekonomik
Licensimi: UMASh Nr. 483, datë 12.10.2012
Dokument akreditimi: UMASh Nr. 433, datë 25.08.2016
4 Bachelor Drejtësi Njësia: Fakulteti i Drejtësisë
Licensimi: UMASh Nr. 324, datë 21.06.2010
Dokument akreditimi: UMASh Nr. 271, datë 29.06.2012

Programet e ciklit të dytë

Nr. Programi Informacion
1 Master profesional Specialist/Jurist në Administratën Publike Njësia: Fakulteti i Drejtësisë
Licensimi: VKM Nr. 490, datë 23.06.2010
Dokument akreditimi: UMASh Nr. 271, datë 29.06.2012
2 Master profesional Financë dhe Menaxhim Risku Njësia: Fakulteti Ekonomik
Licensimi: UMASh Nr. 308, datë 27.07.2012
Dokument akreditimi: UMAS Nr. 471, datë 19.09.2016
3 Master profesional Marketing dhe Reklamë Njësia: Fakulteti Ekonomik
Licensimi: UMASh Nr. 308, datë 27.07.2012
Dokument akreditimi: UMAS Nr. 382, datë 08.07.2016
4 Master profesional Standardet Europiane për Policimin dhe Inteligjencën Njësia: Fakulteti i Drejtësisë
Licensimi: UMASh Nr. 478, datë 10.10.2012
Dokument akreditimi: UMASh Nr. 264, datë 20.05.2016
5 Master profesional E Drejtë Bankare dhe Financiare Njësia: Fakulteti i Drejtësisë
Licensimi: UMASh Nr. 483, datë 12.10.2012
Dokument akreditimi: UMAS Nr. 265, datë 20.05.2016
6 Master i shkencave E Drejtë Penale Njësia: Fakulteti i Drejtësisë
Licensimi: VKM Nr. 490, datë 23.06.2010
Dokument akreditimi: UMASh Nr. 323, datë 15.08.2013
7 Master i shkencave E Drejtë Civile dhe Tregtare Njësia: Fakulteti i Drejtësisë
Licensimi: VKM Nr. 490, datë 23.06.2010
Dokument akreditimi: UMASh Nr. 322, datë 15.08.2013
8 Master i shkencave Menaxhim Ekzekutiv Njësia: Fakulteti Ekonomik
Licensimi: UMASh Nr. 483, datë 12.10.2012
Dokument akreditimi: UMASh Nr. 432, datë 25.08.2016
9 Master i shkencave Bankat dhe Tregjet Financiare Njësia: Fakulteti Ekonomik
Licensimi: UMASh Nr. 483, datë 12.10.2012
Dokument akreditimi: UMASh Nr. 431, datë 25.08.2016

Programet e ciklit të tretë

Nr. Programi Informacion

Dokumentacioni

Vendime të Këshillit të Ministrave

media

Urdhëra të Ministrit të Arsimit dhe Sportit

media

Raporte të Vlerësimit të Jashtëm

 • RVJ Bsc Drejtësi 2013 pdf
 • RVJ MP Specialist/Jurist Administrate 2013 pdf
 • RVJ MSc E Drejtë Civile dhe Tregëtare 2013 pdf
 • RVJ Msc E Drejtë Penale 2013 pdf
 • RVJ Bsc Administrim Biznesi pdf
 • RVJ Bsc Finance Banke pdf
 • RVJ Msc Bankat dhe Tregjet financiare pdf
 • RVJ Msc Menaxhim Ekzekutiv pdf
 • RVJ MP E drejtë Bankare dhe Financiare pdf
 • RVJ MP Financë dhe Menaxhim Risku pdf
 • RVJ MP Standardet Europiane për Policimin dhe Inteligjencën pdf
 • RVJ MP Marketing dhe Reklamë pdf