Të nderuar lexues!
Agjencia e Akreditimit është riorganizuar në Agjencia e Sigurimit të Cilësisë në Arsimin e Lartë, ASCAL. Po ashtu është ndryshuar edhe faqja zyrtare e institucionit. Së shpejti faqja aktuale www.aaal.edu.al do të mbyllet dhe i gjithë informacioni në lidhje me ASCAL do të publikohet në faqen e re www.ascal.al
Faleminderit për mirëkuptimin.

Kliko për të vazhduar
Institucionet Private

Universiteti i New York-ut në Tiranë
Adresa: Rr. "Kodra e Diellit", KP 1046, Tiranë, Albania
Tel/Fax: +35544512345
Email: Kjo adresë emaili po mbrohet nga spambotet. Të duhet aktivizimi i JavaScript për me e pa.
Website: www.unyt.edu.al
Dokument licensimi: VKM. Nr. 397, datë 15.08.2002
Dokument akreditimi: UMAS Nr. 405, datë 28.10.2015
Statusi aktual i akreditimit: I akredituar

Programet e Studimit

Programet e ciklit të parë

Nr. Programi Informacion
1 Bachelor 4 vjet Administrim Biznesi me profile: a. Kontabilitet; b. Financë; c. Marketing; ç. Menaxhim; d. Ekonomiks Njësia: Fakulteti i Ekonomisë
Licensimi: VKM Nr. 397, datë 15.08.2002
Dokument Riorganizimi: Shkrese Nr. 6858/2 prot, date 06.05.2011
Dokument akreditimi: UMASh Nr. 385, datë 10.10.2006
2 Bachelor 4 vjet Shkenca Kompjuterike Njësia: Fakulteti i Drejtësisë, Artit dhe Shkencave Sociale
Licensimi: VKM Nr. 397, datë 15.08.2002
Dokument Riorganizimi: Shkrese Nr. 6858/2 prot, date 06.05.2011
Dokument akreditimi: UMASh Nr. 385, datë 10.10.2006
3 Bachelor 4 vjet Shkenca Politike/ Marrëdhënie Ndërkombëtare Njësia: Fakulteti i Drejtësisë, Artit dhe Shkencave Sociale
Licensimi: Shkrese Nr. 5181 prot, date 20.08.2003
Dokument Riorganizimi: Shkrese Nr. 6858/2 prot, date 06.05.2011
Dokument akreditimi: UMASh Nr. 385, datë 10.10.2006
4 Bachelor 4 vjet Psikologji Njësia: Fakulteti i Drejtësisë, Artit dhe Shkencave Sociale
Licensimi: Shkrese Nr. 5181 prot, date 20.08.2003
Dokument Riorganizimi: Shkrese Nr. 6858/2 prot, date 06.05.2011
Dokument akreditimi: UMASh Nr. 385, datë 10.10.2006
5 Bachelor 4 vjet Media Komunikim dhe Gazetari Njësia: Fakulteti i Drejtësisë, Artit dhe Shkencave Sociale
Licensimi: Shkrese Nr. 5181 prot, date 20.08.2003
Dokument Riorganizimi: Shkrese Nr. 6858/2 prot, date 06.05.2011
Dokument akreditimi: UMASh Nr. 385, datë 10.10.2006
6 Bachelor 4 vjet Gjuhë dhe Letërsi Angleze Njësia: Fakulteti i Drejtësisë, Artit dhe Shkencave Sociale
Licensimi: VKM Nr. 397, datë 15.08.2002
Dokument Riorganizimi: Shkrese Nr. 6858/2 prot, date 06.05.2011
7 Bachelor Administrim Biznesi Njësia: Fakulteti i Ekonomisë
Licensimi: UMASh Nr. 268, datë 28.06.2013
8 Bachelor Sisteme të Informacionit Njësia: Fakulteti i Drejtësisë, Artit dhe Shkencave Sociale
Licensimi: UMASh Nr. 268, datë 28.06.2013
9 Bachelor Inxhinieri e Infrastrukturës së Rrjeteve Kompjuterike Njësia: Fakulteti i Drejtësisë, Artit dhe Shkencave Sociale
Licensimi: VKM Nr. 939, datë 03.09.2009
10 Bachelor Financë Njësia: Fakulteti i Ekonomisë
Licensimi: UMASh Nr. 268, date 28.06.2013

Programet e ciklit të dytë

Nr. Programi Informacion
1 Master profesional Administrim Biznesi me profile: a. Kontabilitet; b. Financë; c. Marketing; ç. Menaxhim; d. Ekonomiks Njësia: Fakulteti i Ekonomisë
Licensimi: Shkrese Nr. 6858/2 prot, date 06.05.2011
Dokument akreditimi: UMASh Nr. 384, datë 06.09.2013
2 Master profesional Shkenca Politike dhe Marrëdhënie Ndërkombëtare Njësia: Fakulteti i Drejtësisë, Artit dhe Shkencave Sociale
Licensimi: Shkrese Nr. 6858/2 prot, date 06.05.2011
Dokument akreditimi: UMASh Nr. 384, datë 06.09.2013
3 Master profesional Psikologji Njësia: Fakulteti i Drejtësisë, Artit dhe Shkencave Sociale
Licensimi: Shkrese Nr. 6858/2 prot, date 06.05.2011
Dokument akreditimi: UMASh Nr. 384, date 06.09.2013
4 Master profesional Shkenca Kompjuterike Njësia: Fakulteti i Drejtësisë, Artit dhe Shkencave Sociale
Licensimi: Shkrese Nr. 6858/2 prot, date 06.05.2011
Dokument akreditimi: UMASh Nr. 384, datë 06.09.2013
5 Master profesional Media, Komunikim dhe Gazetari Njësia: Fakulteti i Drejtësisë, Artit dhe Shkencave Sociale
Licensimi: Shkrese Nr. 6858/2 prot, date 06.05.2011
Dokument akreditimi: Urdhër Nr. 385, datë 10.10.2006
6 Master profesional Gjuhë dhe Literaturë Angleze Njësia: Fakulteti i Drejtësisë, Artit dhe Shkencave Sociale
Licensimi: Shkrese Nr. 6858/2 prot, date 06.05.2011
7 Master i shkencave Financë dhe Kontabilitet Njësia: Fakulteti i Ekonomisë
Licensimi: VKM Nr. 939, datë 03.09.2009
Dokument akreditimi: UMASh Nr. 286, datë 05.07.2013
8 Master i shkencave Shkenca Kompjuterike Njësia: Fakulteti i Drejtësisë, Artit dhe Shkencave Sociale
Licensimi: VKM Nr. 939, datë 03.09.2009
Dokument akreditimi: UMASh Nr. 170, datë 20.04.2012
9 Master i shkencave E Drejta Ndërkombëtare dhe Tregtare Njësia: Fakulteti i Drejtësisë, Artit dhe Shkencave Sociale
Licensimi: VKM Nr. 939, datë 03.09.2009
Dokument akreditimi: UMASh Nr. 170, datë 20.04.2012
10 Master i shkencave Çështje (marrëdhënie) Ndërkombëtare Njësia: Fakulteti i Drejtësisë, Artit dhe Shkencave Sociale
Licensimi: VKM Nr. 939, datë 03.09.2009
Dokument akreditimi: UMASh Nr. 170, datë 20.04.2012
11 Master i shkencave Administrim Biznesi me profile: a. I Përgjithshëm; b. Menaxhim; c. Menaxhim i Burimeve Njerëzore; ç. Marketing; d. Menaxhim i Sistemeve të Informacionit; dh. Bankë Njësia: Fakulteti i Ekonomisë
Licensimi: UMASh Nr. 618, datë 26.12.2011
Dokument akreditimi: UMASh Nr. 384, datë 06.09.2013
12 Master i shkencave(PI) Drejtësi Njësia: Fakulteti i Drejtësisë, Artit dhe Shkencave Sociale
Licensimi: VKM Nr. 939, datë 03.09.2009
Dokument Riorganizimi: Shkrese Nr. 6858/2 prot, date 06.05.2011
Dokument akreditimi: UMASh Nr. 341 date 28.08.2013
13 MNP Administrim Biznesi Njësia: Fakulteti i Ekonomisë
Licensimi: VKM Nr. 256, datë 27.02.2008
Dokument Riorganizimi: UMASh Nr. 618, datë 26.12.2011
Dokument akreditimi: UMASh Nr. 161, datë 18.03.2010
14 MNP Administrim Biznesi me profil Bankar Njësia: Fakulteti i Ekonomisë
Licensimi: VKM Nr. 256, datë 27.02.2008
Dokument Riorganizimi: UMASh Nr. 618, datë 26.12.2011
Dokument akreditimi: UMASh Nr. 161, datë 18.03.2010

Programet e ciklit të tretë

Nr. Programi Informacion
1 Doktoratë Shkenca Kompjuterike me profile: a. Shkenca Kompjuterike; b. Sisteme Menaxhimi Informacioni Njësia: Fakulteti i Drejtësisë, Artit dhe Shkencave Sociale
Gjendja: Aktiv
Licensimi: UMASh Nr. 567, datë 19.11.2012
2 Doktoratë Shkenca Shoqërore dhe Humane me profile: a. Edukim; b. Drejtësi; c. Shkenca Politike/Marrëdhënie Ndërkombëtare Njësia: Fakulteti i Drejtësisë, Artit dhe Shkencave Sociale
Gjendja: Aktiv
Licensimi: UMASh Nr. 567, datë 19.11.2012
3 Doktoratë Administrim Biznesi me profile: a. Shkenca Ekonomike; b. Financë; c. Menaxhim; ç. Marketing; d. Kontabilitet; dh. Biznes Ndërkombëtar Njësia: Fakulteti i Ekonomisë
Gjendja: Aktiv
Licensimi: UMASh Nr. 567, datë 19.11.2012

Dokumentacioni

Vendime të Këshillit të Ministrave

media

Urdhëra të Ministrit të Arsimit dhe Sportit

media

Raporte të Vlerësimit të Jashtëm

 • RVJ MP Psikologji 2013pdf
 • RVJ Msc Administrim Biznes 2013pdf
 • RVJ MP Administrim Biznes 2013pdf
 • RVJ MP Ekonomiks 2013pdf
 • RVJ MP Finance 2013pdf
 • RVJ MP Marketing 2013pdf
 • RVJ MP Menaxhim 2013pdf
 • RVJ MP Shkenca Kompjuterike, me profil Sisteme të Informacionit 2013pdf
 • RVJ MP Shkenca Politike dhe Marrëdhënie Ndërkombëtare 2013pdf
 • RVJ Mp Financë Kontabilitet 2013pdf
 • RVJ Msc Drejtësi 2013pdf
 • RVJ Dr Shkenca Kompjuterikepdf
 • RVJ Phd Business Administrationpdf
 • RVJ Phd Philosophy in Humanities and Social Sciencespdf