Për më shumë informacione rreth arsimit të lartë në Shqipëri mund të klikoni në linkun e mëposhtëm edhe të navigoni faqen e internetit të Ministrisë së Arsimit edhe Shkencave

Dokumente për Arsimin e Lartë