Informacion për proceset e vlerësimit që janë duke u zhvilluar në APAAL ju lutemi klikoni:

Institucionet Publike (klikoni Akreditimi)

Institucionet Private (klikoni Akreditimi)