Të nderuar lexues!
Agjencia e Akreditimit është riorganizuar në Agjencia e Sigurimit të Cilësisë në Arsimin e Lartë, ASCAL. Po ashtu është ndryshuar edhe faqja zyrtare e institucionit. Së shpejti faqja aktuale www.aaal.edu.al do të mbyllet dhe i gjithë informacioni në lidhje me ASCAL do të publikohet në faqen e re www.ascal.al
Faleminderit për mirëkuptimin.

Kliko për të vazhduar

Stafi i APAAL - Sektori i Promocionit dhe Vlerësimit të Cilësisë

Tel: 04 2 243423


Të dhënat personale Llogaritja sipas VKM Nr.545 datë 11.08.2011 i ndryshuar dhe  VKM 717 dt 23.06.2009" i ndryshuar
Z. Tildi Çadri
Pozicioni: Përgjegjës Sektori, APAAL
Arsimi i Lartë: Juridik, Universiteti i Ruses “Angel Kanchev”, Bullgari
Specializimi: Master shkencor në të drejtën penale, civile dhe private
Kontakt: Kjo adresë emaili po mbrohet nga spambotet. Të duhet aktivizimi i JavaScript për me e pa.


 III-a/1
Znj. Renata Qatipi
Pozicioni: Specialiste në Sektorin e Promocionit dhe Vlerësimit të Cilësisë, APAAL
Arsimi i Lartë: Master i shkencave në “Inxhinieri Mekanike”, Universiteti Politeknik i Tiranës
Specializimi: Post master në “Inxhinieri Mekanike”, Universiteti Politeknik i Tiranës
Kontakt: Kjo adresë emaili po mbrohet nga spambotet. Të duhet aktivizimi i JavaScript për me e pa.

 IV-a
Znj. Suela Linza
Pozicioni: Specialiste në Sektorin e Promocionit dhe Vlerësimit të Cilësisë, APAAL
Arsimi i Lartë: Agronome e Përgjithshme, Fakulteti i Agronomisë, Universiteti Bujqësor i Tiranës
Specializimi: Marketing, Instituti Agronomik Mesdhetar, Bari, Itali
Kontakt: Kjo adresë emaili po mbrohet nga spambotet. Të duhet aktivizimi i JavaScript për me e pa.

 IV-a
Znj. Majlinda Demirneli
Pozicioni: Specialiste në Sektorin e Promocionit dhe Vlerësimit të Cilësisë, APAAL
Arsimi i Lartë: Gjeografi, Fakulteti Histori - Filologji, Universiteti i Tiranës
Specializimi: Studime pasuniversitare (post master) në Gjeografi Fizike dhe Mjedisi, Fakulteti Histori - Filologji, Universiteti i Tiranës
Kontakt: Kjo adresë emaili po mbrohet nga spambotet. Të duhet aktivizimi i JavaScript për me e pa.
 IV-a
Znj. Xhiliola Bixheku
Pozicioni: Specialiste në Sektorin e Statistikave dhe Analizave, APAAL
Arsimi i Lartë: Biologji, Fakultetiti i Shkencave të Natyrës, Universiteti i Tiranës
Specializimi: Bioteknologji Molekulare dhe Industiale, Fakulteti i Shkencave Natyrore, Tirane
Kontakt: Kjo adresë emaili po mbrohet nga spambotet. Të duhet aktivizimi i JavaScript për me e pa.