Për të lexuar rregulloren e Agjencisë Publike të Akreditimit të Arsimit të Lartë klikoni tek dokumenti i mëposhtëm.

  • Vendim Nr.424, datë 02.6.2010 Për miratimin e rregullores për sistemin e akreditimit, organizimin dhe veprimtarinë e institucioneve të sigurimit të jashtëm të cilësisëpdf
  • Rregullore e Brendshme Agjencia Publike e Akreditimit të Arsimit të Lartëpdf