Të nderuar lexues!
Agjencia e Akreditimit është riorganizuar në Agjencia e Sigurimit të Cilësisë në Arsimin e Lartë, ASCAL. Po ashtu është ndryshuar edhe faqja zyrtare e institucionit. Së shpejti faqja aktuale www.aaal.edu.al do të mbyllet dhe i gjithë informacioni në lidhje me ASCAL do të publikohet në faqen e re www.ascal.al
Faleminderit për mirëkuptimin.

Kliko për të vazhduar
Institucionet Private

Kolegji Profesional i Tiranës
Adresa: Rruga "Xhanfize Keko", Kompleksi "Xhura", 1021 Tiranë
Tel/Fax: +355 68 20 16 116
Email: Kjo adresë emaili po mbrohet nga spambotet. Të duhet aktivizimi i JavaScript për me e pa.
Website: www.kolegjiprofesional.edu.al
Dokument licensimi: VKM Nr. 699, date 26.08.2015
Dokument akreditimi:
Statusi aktual i akreditimit: Brënda afateve të akreditimit

Programet e Studimit

Programet e ciklit të parë

Nr. Programi Informacion
1 Diplome 2 vjecare Teknologji Informacioni dhe Komunikimi Njësia: Departamenti i Teknologjisë së Informacionit
Licensimi: VKM Nr. 699, datë 26.08.2015
2 Diplome 2 vjecare Elektronikë Njësia: Departamenti i Teknologjisë së Informacionit
Licensimi: VKM Nr. 699, datë 26.08.2015
3 Diplome 2 vjecare Database dhe Web Design Njësia: Departamenti i Teknologjisë së Informacionit
Licensimi: VKM Nr. 699, datë 26.08.2015
4 Diplome 2 vjecare Elektro - Mekanikë Njësia: Departamenti i Elektro Mekanikës
Licensimi: VKM Nr. 699, datë 26.08.2015
5 Diplome 2 vjecare Teknologji Automjetesh Njësia: Departamenti i Elektro Mekanikës
Licensimi: VKM Nr. 699, datë 26.08.2015
6 Diplome 2 vjecare Mekatronikë Njësia: Departamenti i Elektro Mekanikës
Licensimi: VKM Nr. 699, datë 26.08.2015
7 Diplome 2 vjecare Teknologji Ajrimi dhe Kondicionimi Njësia: Departamenti i Ndërtimit dhe Sistemeve të Aplikuara
Licensimi: VKM Nr. 699, datë 26.08.2015
8 Diplome 2 vjecare Gjeodezi Njësia: Departamenti i Ndërtimit dhe Sistemeve të Aplikuara
Licensimi: VKM Nr. 699, datë 26.08.2015
9 Diplome 2 vjecare Teknologji Ndërtimi Njësia: Departamenti i Ndërtimit dhe Sistemeve të Aplikuara
Licensimi: VKM Nr. 699, datë 26.08.2015

Programet e ciklit të dytë

Nr. Programi Informacion

Programet e ciklit të tretë

Nr. Programi Informacion

Dokumentacioni

Vendime të Këshillit të Ministrave

media

Urdhëra të Ministrit të Arsimit dhe Sportit

media

Raporte të Vlerësimit të Jashtëm