Të nderuar lexues!
Agjencia e Akreditimit është riorganizuar në Agjencia e Sigurimit të Cilësisë në Arsimin e Lartë, ASCAL. Po ashtu është ndryshuar edhe faqja zyrtare e institucionit. Së shpejti faqja aktuale www.aaal.edu.al do të mbyllet dhe i gjithë informacioni në lidhje me ASCAL do të publikohet në faqen e re www.ascal.al
Faleminderit për mirëkuptimin.

Kliko për të vazhduar
Drejtore e Agjencisë Publike të Akreditimit të Arsimit të Lartë
Prof. DHURATA BOZO

E-Mail: Kjo adresë emaili po mbrohet nga spambotet. Të duhet aktivizimi i JavaScript për me e pa.
Website:www.aaal.edu.al

 JETËSHKRIMI:
Znj. BOZO, ka kryer studimet universitare në Itali në fuhën e Biologjisë. Ka një eksperiencë të gjatë në fushën e menaxhimit të arsimit të lartë, mësimdhënie e kërkim shkencor. Është autore e mjaft aktiviteteve kombëtare dhe ndërkombëtare në fushën e arsimit të lartë.
Paga: Kategoria II-b (Llogaritja sipas VKM Nr.545 datë 11.08.2011 i ndryshuar dhe  VKM 717 dt 23.06.2009" i ndryshuar