Të nderuar lexues!
Agjencia e Akreditimit është riorganizuar në Agjencia e Sigurimit të Cilësisë në Arsimin e Lartë, ASCAL. Po ashtu është ndryshuar edhe faqja zyrtare e institucionit. Së shpejti faqja aktuale www.aaal.edu.al do të mbyllet dhe i gjithë informacioni në lidhje me ASCAL do të publikohet në faqen e re www.ascal.al
Faleminderit për mirëkuptimin.

Kliko për të vazhduar

Public Institutions


Note: The list of Institutions of Higher Education in the following order is based on the date of licensing of HEIs and does not represent any other data. PAAHE makes this clarification to avoid any misinterpretation or incorrect information. PAAHE Closed HEI's List


Active HEIs

No HEI Address Website
1Agriculture University of TiranaKodër Kamëz, Tiranëwww.ubt.edu.al
2University of Shkodra "Luigj Gurakuqi"Sheshi 2 Prilli, Shkodërwww.unishk.edu.al
3University of TiranaSheshi Nënë Tereza, Tiranëwww.unitir.edu.al
4Academy of Armed Forces Rr. e Dibrës, Tiranëwww.tradoc.mil.al
5University of ArtsSheshi Nënë Tereza, Tiranëwww.uart.edu.al
6“Eqrem Çabej” University of Gjirokastra Lagjia 18 Shtatori, Gjirokastër, Shqipëri www.uogj.edu.al
7Polytechnic University of TiranaSheshi Nënë Tereza, Tiranëwww.upt.al
8University of Elbasan, Aleksander XhuvaniRruga "Ismail Zyma", Elbasanwww.uniel.edu.al
9"Fan. S. Noli" UniversityShëtitorja Rilindasit, Korçëwww.unkorce.edu.al
10University of Vlora, "Ismail Qemali"Lagjia Pavarësia, Vlorëwww.univlora.edu.al
11University of Durres Aleksandër MoisiuLagjia 1, Rr. Currilave, Durrëswww.uamd.edu.al
12Center of Albanological StudiesSheshi Nënë Tereza, Tiranëwww.qsa.edu.al
13University of Sports of TiranaRr. Muhamet Gjollesha, Tiranëwww.ust.edu.al
14University of Medicine, TiranaRruga e ”Dibrës” Nr. 371, AL 1005 - Tiranëwww.umed.edu.al
15Security AcademySauk, Tiranë

Suspended HEIs

No HEI Address WebsiteClosed HEIs

No HEI Address Website
1Tiranë
2Academy of Arts, ShkoderLagjia Vasil Shanto, Rr. Vaso Kadia, Galeria e Arteve Shkodër